10 milionów złotych dla OSP od Samorządu Mazowsza

W poniedziałek (8.04) ruszyły konkursy ofert na pomoc finansową dla gmin województwa mazowieckiego na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Łącznie do podziału jest kwota 10 milionów złotych.

Aby strażacy mogli nieść pomoc potrzebującym, muszą dysponować specjalistycznym sprzętem. Dlatego też Samorząd Województwa Mazowieckiego co roku wspiera finansowo ochotnicze straże pożarne. W tym roku taka pomoc wynosić będzie aż 10 milionów złotych. Z tej puli 7 milionów przeznaczono na dotacje do zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych z wyposażeniem zamontowanym na stałe, w ramach programu „OSP-2019”, 1 milion przeznaczono na zakup ubrań specjalnych. Pozostałe 2 miliony to program „Mazowieckie Strażnice OSP-2019”. Środki te pójdą na wsparcie remontów strażnic.

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej może złożyć wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Maksymalna kwota dofinansowania na remont strażnic wynosi do 20 tys. zł, na zakup wozów strażackich i sprzętu specjalistycznego do 50 tys. zł. Pomoc ta może zostać zwiększona do 100 tys. zł w przypadku zakupu nowego, ciężkiego bądź średniego samochodu. Samorząd gminy lub miasta może ubiegać się o wsparcie tylko dla jednej jednostki OSP.

Wnioski należy składać do 26 kwietnia br. Co ważny decyduje termin wpłynięcia wnioski do Urzędu Marszałkowskiego. Listę gmin i jednostek OSP, które otrzymają pomoc finansową poznamy najpóźniej w lipcu. Wzory wniosków oraz wszelkie niezbędne informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *