11 milionów dla PSP z Programu Infrastruktura i Środowisko

Dodatkowe 11 milionów złotych na zakupy związane z walką z epidemią Covid-19 otrzyma Państwowa Straż Pożarna. Będzie to możliwe dzięki podpisaniu aneksu do umowy na dofinansowanie projektu inwestycyjnego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Podpisany aneks zwiększa dofinansowanie projektu Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV o 11 milionów złotych. Dodatkowe fundusze pozwolą m.in. na zakup środków ochrony indywidualnej, mobilnego laboratorium dla jednej ze Specjalistycznych Grup Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego PSP, która specjalizuje się w reagowaniu na zagrożenia biologiczne, pojemników do transportu materiałów CBRNE, zestawów do dezynfekcji pomieszczeń w przypadku likwidacji zagrożenia biologicznego (fumigacja lub ozonowanie), kolejnych mikrobusów do przewozu osób, sprzętu oraz materiałów. W zamierzeniach jest również zakup samochodów do dekontaminacji.

Strażacy niemal od początku uczestniczą w działaniach wspierających walkę z epidemią Covid-19. Wykorzystują przy tym również sprzęt już zakupiony w ramach projektów dofinansowanych z Programu Infrastruktura i Środowisko. Są to np. namioty, kontenery sanitarne, czy też samochody do przewozu ratowników.

Obecnie Państwowa Straż Pożarna realizuje trzy duże projekty inwestycyjne finansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie na lata 2014-2020. Ich łączna wartość to blisko 700 milionów złotych.

Fotografia nagłówkowa: KP PSP Mogilno, straz.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *