Będą zmiany w systemie powiadamiania ratunkowego

11 lutego to już tradycyjnie Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. Wczorajsze obchody stały się okazją do przekazania informacji o zmianach, jakie rząd zamierza wprowadzić w funkcjonowaniu systemu powiadamiania ratunkowego w Polsce.

Jednolity numer alarmowy 112 został wprowadzony uchwałą Rady Europy z dnia 29 lipca 1991 roku i usankcjonowany Dyrektywą 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej). W Polsce uruchomiony został już w latach 90. ubiegłego wieku. Wówczas stosunkowo nieliczni abonenci telefonii komórkowej dzwoniąc na ten numer mogli łączyć się z Policją.

Przez ponad 20 lat funkcjonowania, zasady korzystania z numeru 112 w Polsce ulegały licznym zmianom. Dziś obsługą wszystkich zgłoszeń na 112 zajmują się centra powiadamiania ratunkowego działające przy wojewodach. W kraju jest ich 17 (po jednym w każdym mieście wojewódzkim oraz dodatkowe w Radomiu, obsługujące teren woj. mazowieckiego bez Warszawy). Zatrudnieni w nich operatorzy przyjmują zgłoszenia, a następnie przekazują je w formie elektronicznych formatek do właściwych służb, przede wszystkim Policji, Państwowego Ratownictwa Medycznego i Państwowej Straży Pożarnej. Jak przypomina MSWiA w ubiegłym roku operatorzy 112 w całym kraju przyjęli przeszło 22 miliony zgłoszeń.

Wczorajszy dzień był okazją do spotkania premiera Mateusza Morawieckiego i ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego z przedstawicielami operatorów CPR. Spotkanie było okazją nie tylko do podziękowania operatorom za dotychczasową pracę. Wyróżnienia z rąk Morawieckiego i Kamińskiego odebrało 34 operatorów z całej Polski oraz kierownicy wszystkich Centrów. Mariusz Kamiński poinformował, że na odbywającym się również wczoraj posiedzeniu Rady Ministrów rząd przyjął projekt ustawy, który w założeniu ma wzmocnić system powiadamiania ratunkowego, a także pozycję operatorów. Będą oni mogli liczyć na rozwój zawodowy oraz awanse.

Zgodnie z założeniami wprowadzona zostanie gradacja stanowisk. Powstaną stanowiska starszych operatorów numerów alarmowych, koordynatorów i koordynatorów – trenerów. Certyfikaty operatorów numerów alarmowych będą bezterminowe. Usunięto zapis, że certyfikat operatora numerów alarmowych jest ważny 3 lata. Operatorzy numerów alarmowych zostaną objęci ochroną przysługującą funkcjonariuszom publicznym. Ma to zapobiec sytuacjom, w których osoby dokonujące zgłoszeń bezkarnie znieważają i grożą operatorom numerów alarmowych. Utworzone zostanie Krajowe Centrum Monitorowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego. Jego głównym zadaniem będzie utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego CPR oraz nadzór nad przestrzeganiem procedur obsługi zgłoszeń alarmowych.

Foto: MSWiA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *