Będzie nowe rozporządzenie w sprawie organizacji KSRG

MSWiA skierowało do uzgodnień i konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z ubiegłorocznej nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Od dłuższego czasu słyszymy o konieczności podniesienia organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do rangi ustawowej. To w dalszym ciągu pozostaje jednak w sferze zapowiedzi. Póki co w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji powstał projekt kolejnego już rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Dokument został przygotowany we współpracy z Komendą Główną PSP. Wydanie nowego rozporządzenia wynika z konieczności jego dostosowania do aktualnych przepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej, po ubiegłorocznej nowelizacji wprowadzonej ustawą o zmianie ustawy – Prawo atomowe i ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Przypomnijmy. W ubiegłym roku nowelizacją ustawy o ochronie przeciwpożarowej Sejm usankcjonował prawnie udział podmiotów KSRG, a w szczególności jednostek Państwowej Straży Pożarnej, w likwidacji zagrożeń powstałych w wyniku zdarzeń radiacyjnych. Przepisy tej ustawy weszły w życie z początkiem 2020 roku. Zagadnieniu temu poświęcony został rozdział 7. proponowanego rozporządzenia.

W projekcie po raz pierwszy użyto pojęcia „zagrożenie CBRNE”, które należy rozumieć jako zagrożenia powodowane przez substancje: chemiczne, biologiczne, radioaktywne, nuklearne, oraz wybuchowe. Przy czym same zagadnienia z tym związane są obecne w nadal obowiązującym rozporządzeniu.

Konieczne jest rozróżnienie działań ratowniczych związanych z zagrożeniem materiałami niebezpiecznymi występującymi w przemyśle i środowisku, a działaniami związanymi z zagrożeniem materiałami niebezpiecznymi w przypadku ich celowego użycia do wywołania zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska naturalnego – wyjaśniają w uzasadnieniu do projektu jego autorzy – Działania w przypadku zagrożeń CBRNE są działaniami wchodzącymi w działania antyterrorystyczne, więc wyartykułowanie powyższej różnicy ma bezpośredni wpływ na realizację działań ratowniczych, dysponowanie sił i środków oraz wielotorową współpracę z innymi służbami.

Z nowego rozporządzenia usunięty został wzór karty wstępnej dekontaminacji poszkodowanego, co oznacza że wraz z wejściem w życie nowych regulacji nie będzie konieczności wypełniania tego dokumentu. Jest to o tyle zasadne, że jej przeprowadzanie jest opisywane w innych dokumentach. Autorzy projektu zwrócili również uwagę na potrzebę umożliwienia komendantom wojewódzkim PSP skorzystania, przy konfigurowaniu pododdziałów i oddziałów odwodów operacyjnych na obszarze województwa, z możliwości wyznaczania tych samych sił i środków PSP do składów pododdziałów i oddziałów odwodu operacyjnego na obszarze województwa i centralnego odwodu operacyjnego. W celu zachowania jednolitej i przejrzystej struktury oddziałów i pododdziałów odwodów operacyjnych na terenie województwa skorzystanie z ww. możliwości każdorazowo podlegać będzie uzgodnieniu z dowódcą centralnego odwodu operacyjnego. Nowe regulacje umożliwią też, przejmowanie dowodzenia poziomu taktycznego, dowódcom poziomu strategicznego.

Oprócz tego przepisy nowego rozporządzenia zostaną dostosowane do faktu likwidacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA, jak również aktualnie obowiązujących przepisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Do udziału w konsultacjach resort spraw wewnętrznych zaprosił m.in. Zarząd Główny ZOSP RP, związki zawodowe działające w PSP, a także ogólnopolskie stowarzyszenia związane z ochroną przeciwpożarową. Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Fotografia nagłówkowa, ilustracyjna: mł. asp. Łukasz Nowak, KW PSP Opole

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *