Bezpieczeństwo Własne, Poszkodowanego, Miejsca zdarzenia

Podczas udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy pierwszorzędną czynnością, jaką musimy wykonać, jest zapewnienie bezpieczeństwa własnego, poszkodowanego oraz miejsca zdarzania. Aby uchronić się od chorób zakaźnych, należy zadbać o zabezpieczenie przed kontaktem z płynami ustrojowymi.

Osoba poszkodowana, której zaczynamy udzielać pomocy, jest dla nas potencjalnym nosicielem chorób takich jak: HIV,HCV HBV oraz wielu innych chorób zakaźnych. Przed przystąpienie do czynności ratunkowych należy zastosować środki ochrony osobistej takie jak:

okulary ochronne
rękawiczki
maska
odzież ochronna

Materiał zakaźny, z jakim możemy mieć kontakt to przede wszystkim krew, lecz są także inne płyny ustrojowe takie jak np. płyn mózgowo-rdzeniowy, płyn opłucnowy, osierdziowy, owodniowy czy też maź stawowa.

Po co i jak oceniamy bezpieczeństwo miejsca zdarzenia?

W czasie udzielania pomocy osobie poszkodowanej musimy być pewni, że osoby ratujące, pacjenci, świadkowie nie są narażeni na niebezpieczeństwo. Głownem celem oceny miejsca zdarzenia jest przede wszystkim bezpieczeństwo i zdrowie własne, czyli osoby ratującej. Jeżeli uznamy, że obszar, na którym doszło do zdarzenia, jest niebezpieczny, nie powinno się do niego wchodzić, do czasu kiedy nie stanie się on bezpiecznym lub też nie zostaną zastosowane szczególne środki ostrożności.

Pamiętajmy, że zaniedbanie oceny miejsca zdarzania i wejście w strefę zagrożoną wiążę się z ryzykiem utraty zdrowia, a nawet życia. Ocenę pod kątem zagrożeń powinno dokonywać się dojazdu do miejsca działań ratowniczych. Naszą pierwszą decyzją powinien być już wybór bezpiecznego miejsca do pozostawienie pojazdu czy też rozłożenia sprzętu.

Należy również dużą uwagę zwrócić czy zbliżenie się do osoby poszkodowanej jest bezpieczne. Podczas szybkiej oceny bezpieczeństwa miejsca możemy napotkać zagrożenia różnego pochodnia:

Chemiczne
biologiczne
termiczne
mechaniczne

!!! Ocena miejsca zdarzenia jest procesem ciągłym !!!
Wiele czynników ulega zmianie podczas prowadzonych czynności ratowniczych.

Przed przystąpieniem do czynności ratunkowych należy postępować według poniższego schematu:

Ocena sytuacji – dowiedzieć się co się stało, czy istnieje czynnik, który spowodował to zdarzenie.
Bezpieczeństwo – należy zadbać o bezpieczeństwo własne poprzez użycie rękawiczek oraz maseczki. Gdy już tego dokonamy, dbamy o bezpieczeństwo osoby poszkodowanej oraz osób postronnych.
Zabezpieczenie miejsca zdarzenia – jeżeli był to wypadek drogowy ustaw trójkąt ostrzegawczy, aby inni kierowcy wiedzieli, że coś się dzieje na drodze. Aby nie doszło do kolejnego zdarzenia a tym samy powiększenia się liczby osób poszkodowanych.
Bardzo niebezpieczne są czynniki o długotrwałym działaniu takie jak ogień oraz trojące płyny czy gazy.
Jeżeli uważasz, że jest to miejsce przestępstwa, natychmiast wezwij policję. Zadbaj o bezpieczeństwo ratowników oraz poszkodowanych, a także zabezpiecz ewentualne dowody.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *