Certyfikacja używanych wozów. Kolejne interpelacje poselskie

Co jakiś czas powraca temat certyfikacji używanych samochodów ratowniczo-gaśniczych, sprowadzanych z zagranicy dla ochotniczych straży pożarnych. Tym razem za przyczynkiem dwóch interpelacji poselskich, jakie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji skierowali posłowie Paweł Szramka oraz Romuald Ajchler.

Co pewien czas w przestrzeni internetowej powraca temat używanych samochodów ratowniczych, które sprowadzone z zagranicy trafiają do jednostek OSP w całym kraju. Na ogół wtedy, gdy Państwowa Straż Pożarna odmawia włączenia takiego samochodu do podziału bojowego jednostki, a co za tym idzie odmawia dysponowania takich pojazdów do działań ratowniczych. Powód? Brak certyfikatu wydanego przez CNBOP. Dokumentu (zdaniem PSP) niezbędnego, aby wóz ratowniczo-gaśniczy mógł być wykorzystywany w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Problem istnieje od dawna. Dostrzeżony został kilka lat temu i już wtedy kierownictwo Państwowej Straży Pożarnej i MSWiA deklarowało podjęcie kroków mających na celu ułatwienie zdobycia certyfikatu. Niestety pomimo upływu lat problem nadal istnieje. Na przełomie 2019 i 2020 roku przypominają o nim posłowie Paweł Szramka oraz Romuald Ajchler, którzy za pośrednictwem Marszałka Sejmu RP skierowali do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji interpelacje poselskie w tej sprawie.

Pierwszą z interpelacji, pod koniec zeszłego roku, złożył poseł Paweł Szramka (PSL-Kukiz 15). Przytoczył tutaj przykład samochodu GBA 3/16 Renault G230 należącego do Ochotniczej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim. Auto do OSP trafiło poprzez darowiznę.

Pojazd dotychczas był wykorzystywany jako wóz strażacki, który wielokrotnie uczestniczył w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Pismem z dnia 14.11.2019 r. nr PJG1074.1.2019, wycofano wyżej wymieniony pojazd z podziału bojowego z uwagi na brak certyfikatu CNBOP – informuje w treści interpelacji poseł Szramka.

Wyrobienie takiego certyfikatu, to koszt 80 tys. złotych. OSP takich pieniędzy nie posiada.

Kwestia braku certyfikatu stanowi więc ogromny problem i uniemożliwia pełne wykorzystanie wozu strażackiego, co z kolei odbija się negatywnie na bezpieczeństwie mieszkańców – argumentuje poseł.

Na koniec Paweł Szramka zwraca się do MSWiA z prośbą o odpowiedź na pytanie jakie rozwiązania może zaproponować ministerstwo w tego rodzaju sytuacjach?

Na odpowiedź nie musieliśmy długo czekać. W miniony czwartek wpłynęła ona do Marszałka Sejmu RP. Z upoważnienia ministra SWiA, autorem jest Maciej Wąsik, sekretarz stanu, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji odpowiedzialny za problematykę ochrony przeciwpożarowej.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji dostrzega trudności jednostek ochotniczych straży pożarnych związane z kosztami certyfikacji sprzętu pożarniczego – zapewnia już na wstępie swojej odpowiedzi Maciej Wąsik.

Następnie wiceminister Maciej Wąsik przypomniał o wynikającym z ustawy o ochronie przeciwpożarowej obowiązku uzyskania przez jednostki ochrony przeciwpożarowej świadectwa dopuszczenia dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia, życia i mienia, wykorzystywanych przez te jednostki do alarmowania o pożarze lub innym zagrożeniu oraz do prowadzenia działań ratowniczych. Obowiązek taki dotyczy również używanych samochodów strażackich sprowadzonych z zagranicy.

Wiceminister przypomniał również, że: Dokument ten jest wydawany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie i potwierdza przede wszystkim spełnianie wymagań techniczno-użytkowych, tzw. wymagań krajowych.

W odpowiedzi skierowanej do Marszałka Sejmu RP wiceszef MSWiA poinformował również o pracach, jakie w przedmiotowej sprawie prowadzone są aktualnie w resorcie. W MSWiA są prowadzone szczegółowe analizy dotyczące rozwiązań w zakresie zmiany przepisów zapewniających obniżenie kosztów i uproszczenie trybu uzyskiwania dopuszczenia do użytkowania używanego sprzętu wykorzystywanego do działań pożarniczych.

Pełna treść interpelacji wraz z odpowiedzią dostępna TUTAJ

Osobną, nieco szerzej opisującą problem, interpelację w sprawie uproszczenia certyfikacji zagranicznych pojazdów ratowniczo-gaśniczych pochodzących z krajów UE dla oddziałów ochotniczych straży pożarnych i obniżenia kosztów certyfikacji złożył również poseł Romuald Ajchler (Lewica).

Jak przypomina poseł Romuald Ajchler zakup nowego wozu dla jednostek ochrony przeciwpożarowej to koszt 800-900 tys. złotych. Nie każdą jednostkę stać na taki wydatek, dlatego duża część jednostek decyduje się na pozyskanie pojazdów używanych, sprowadzanych z zagranicy, na ogół z innych państw Unii Europejskiej. W swoim obszernym wystąpieniu poseł Ajchler idzie dalej. Analizując obowiązujące regulacje prawne dotyczące przedmiotu interpelacji poseł Ajchler dowodzi, że samochodów ratowniczo-gaśniczych używanych i sprowadzonych do Polski z krajów Unii Europejskiej nie można traktować jako wyrobu.

Wyrobem jest rzecz przeznaczona do wprowadzenia do obrotu lub oddania do użytku. Jednocześnie przez wprowadzenie do obrotu – należy rozumieć udostępnienie przez producenta, po raz pierwszy ­na terytorium państwa członkowskiego UE – dowodzi poseł Lewicy, przywołując treść art. 5. ustawy z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności

Dalej Romuald Ajchler zwraca uwagę na pewną sprzeczność przepisów, której skutkiem jest brak możliwości uzyskania dopuszczenia dla samochodu używanego sprowadzonego z krajów Unii Europejskiej.

Powoduje to sytuacje, że jednostki ochotniczej staży pożarnej są zmuszone użytkować nadal wycofane przez Państwową Straż Pożarną wysłużone już pojazdy (marki Star czy Jelcz) z ponad 30-40-letnim okresem służby zamiast nowocześniejszych zagranicznych pojazdów z UE, które wykazują pełną sprawność techniczną i spełniają normy zagraniczne oparte o konieczne i nadal ważne certyfikaty na wskazaniach unijnych – podsumowuje poseł Ajchler.

Na koniec autor interpelacji pyta:

      1. Czy planowane jest podjęcie działań w zakresie wprowadzenia jednorazowej abolicji dla pojazdów zarejestrowanych w jednostkach OSP np. przed 31.12.2019 r., a pochodzących z krajów UE, z nadinterpretacji art. 7 ustawy nakazującej uzyskanie certyfikatu samochodom pożarniczym zakupionym przez ochotnicze straże pożarne z krajów UE lub też przekazanych im w ramach międzynarodowego partnerstwa?
      2. Kiedy nastąpi złagodzenie stanowiska w sprawie interpretacji art. 7 ustawy i stanie się możliwe wprowadzenie do podziału jednostek OSP pojazdów pożarniczych używanych z krajów UE na podstawie ważnego przeglądu rejestracyjnego potwierdzającego, że jest to sprawny pojazd specjalny pożarniczy?

Powyższa interpelacja do Kancelarii Marszałka Sejmu RP wpłynęła 2 stycznia. Do MSWiA została wysłana w czwartek 9 stycznia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ma 21 dni na udzielenie odpowiedzi.

Z treścią interpelacji zapoznać się można TUTAJ

Foto ilustracyjne: Facebook/OSP Aleksandrów Kujawski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *