Dodatek do emerytur po pierwszym czytaniu

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. W jego trakcie poznaliśmy stanowiska klubów poselskich.

Jak już informowaliśmy projekt dotyczy przyznania osobom, które przez co najmniej 10 lat były członkami OSP dodatku do emerytury w wysokości 20 zł za każdy udokumentowany rok, podczas którego ubezpieczeni brali bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. W imieniu komitetu inicjatywy ustawodawczej uzasadnienie do projektu ustawy przedstawił Janusz Kazimierz Konieczny, wiceprezes Zarządu Głównego Związku OSP RP.

Po raz drugi przypada mi zaszczyt wystąpienia przed Wysoką Izbą w imieniu ponad 700-tysięcznej rzeszy strażaków ochotników oraz Komitetu inicjatywy Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Sprawa ta od wielu lat była i jest często poruszana przez strażaków-ochotników i jak dotychczas nie doczekała się pozytywnego załatwienia – przypomniał przedstawiciel projektodawców.

W dalszej części Janusz Konieczny uzasadniał konieczność wprowadzenia proponowanej regulacji. W wystąpieniu sporo miejsca poświęcił roli ochotniczych straży pożarnych w systemie bezpieczeństwa państwa, przytaczając szereg danych dowodzących jak istotną organizacją są jednostki OSP.

Już przedstawione dane skłaniają do refleksji, czy aby tym osobom, które jednocześnie z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej ratują życie i mienie ludzkie nie należy się pewna forma zadośćuczynienia – nie na bieżąco – bo tego strażacy-ochotnicy nie oczekują – lecz wówczas, gdy po przejściu na zasłużony odpoczynek mogą poczuć skutki wcześniejszych akcji – argumentował Janusz Konieczny.

W zamyśle projektodawców, dodatek pełniłby również funkcję motywującą do wstępowania w szeregi straży.

Choć jak zapewnił pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej: Nikt nie pełni służby w Ochotniczej Straży Pożarnej dla pieniędzy i korzyści materialnych. Każdy strażak-ochotnik ma świadomość misji, którą realizuje – „Bogu na chwałę ludziom na ratunek”.

W razie uchwalenia nowych przepisów kwestią istotną byłoby oczywiście stwierdzenie nabycia uprawnienia do pobierania dodatku przez strażaka-ochotnika. Jaki sposób zaproponowali projektodawcy? Komitet Inicjatywy Ustawodawczej zaproponował, by Wójt Gminy (Burmistrz, Prezydent Miasta) właściwy dla siedziby jednostki OSP, której ubezpieczony był członkiem, na wniosek ubezpieczonego wydawał zaświadczenie o spełnieniu przez ubezpieczonego wspominanych wymogów.

Po wysłuchaniu uzasadnienia do projektu ustawy, reprezentanci poszczególnych klubów parlamentarnych przedstawili swoje stanowiska. W dyskusji zabrakło głosu przedstawiciela Koła Poselskiego Konfederacji. Przedstawiciele klubów zgodzili się co do zasadności wynagrodzenia ochotników za ciężką, pełną poświęcenia służbę.

Reprezentujący PiS poseł Robert Warwas zauważył co prawda, że: Dokonanie zmiany dotyczącej wprowadzenia dodatku do emerytury, w tym emerytury rolniczej, jest istotne z punktu widzenia społecznego i oczekiwane przez strażników ochotników. Poza tym przyznanie tego świadczenia (…) , byłoby wyrazem docenienia ich trudu przez władze państwowe.

Za chwilę jednak zasugerował, że ochotnicy już pobierają wynagrodzenie za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, jakim jest ustalany i wypłacany przez gminy ekwiwalent.

Ponadto zauważył, że dodatkowe świadczenie do emerytury jest sprzeczne z obecnym systemem emerytalnym, opierającym się na założeniu, iż świadczenie wynika z wniesionego przez ubezpieczonego wkładu w postaci opłacenia składki ubezpieczeniowej. Ostatecznie jednak zarekomendował w imieniu Klubu PiS skierowanie projektu do dalszych prac w komisjach.

Pełne aprobaty dla proponowanych zmian stanowiska wyraziły Joanna Frydrych (Koalicja Obywatelska) oraz Urszula Nowogórska (PSL-Kukiz’15). Podobnie poseł Tadeusz Tomaszewski (Lewica), który dodatkowo złożył wniosek o skierowanie projektu ustawy do Komisji polityki społecznej i rodziny oraz Komisji administracji i spraw wewnętrznych.

W imieniu rządu wypowiedział się Stanisław Szwed – sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przypomniał, że jest to już kolejna próba wprowadzenia tego pomysłu. Pierwsze takie próby podejmowano już około 20 lat temu. Przedkładane projekty, nigdy jednak nie opuściły niższej izby polskiego Parlamentu.

Skoro przez tyle kadencji nie udaje się zrealizować tego pomysłu w systemie emerytalnym, to może w jakiś inny sposób docenić strażaków-ochotników – zaproponował.

Oficjalne stanowisko rządu nie jest jeszcze znane. Trudno jednak oczekiwać, aby miało znacznie różnić się od wyrażonego w poprzedniej kadencji. Na następnym posiedzeniu Sejmu zaplanowanym na 22 i 23 stycznia posłowie zdecydują, które komisje sejmowe miałyby zająć się projektem. Marszałek Sejmu zaproponowała, aby projekt trafił do Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. W trakcie dyskusji pojawił się również wniosek, aby projektem zajęły się Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisja Polityki Społecznej i Rodziny.

Foto nagłówkowe: Janusz Konieczny / Screen: sejm.gov.pl

Więcej na ten temat:

Posłowie znów zajmą się dodatkami do emerytur dla strażaków OSP

Dodatek do emerytury strażaka-ochotnika. Czy to dobry pomysł?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *