Dopuszczenia dla wozów używanych: Ma być taniej i łatwiej

Jak już informowaliśmy, powstał projekt ustawy zmierzający do obniżenia opłat za uzyskanie świadectwa dopuszczenia dla używanych samochodów pożarniczych sprowadzanych z zagranicy. Jak się okazuje dopuszczenie takich pojazdów będzie odbywało się na podstawie opinii technicznej.

Na wczorajszym posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu Strażaków komendant główny PSP st. bryg. Andrzej Bartkowiak przekazał parlamentarzystom zrzeszonym w Zespole informację o opracowaniu projektu ustawy, który pozwoli na obniżenie kosztów uzyskania świadectwa dopuszczenia wyrobów do użytku w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, dla używanych samochodów pożarniczych sprowadzanych z zagranicy. Jak przypomniał komendant pozyskiwanie samochodów używanych dla jednostek OSP, jest jednym z rozwiązań dla biedniejszych gmin na zastępowanie wyeksploatowanych, często awaryjnych wozów bojowych. Obecnie koszt uzyskania takiego świadectwa, wydawanego przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie koło Warszawy, to wydatek rzędu 60 tys. złotych. Po zmianach wyniósłby zaledwie 7-8 tys. złotych. Komendant nie powiedział jednak, w jaki sposób możliwa była tak znaczna obniżka kosztów uzyskania dopuszczenia.

Wcześniej jednak w Sejmie obradowała Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Na posiedzeniu tym rozpatrywany był raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych, finansowania OSP, ich przygotowania do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych. W trakcie dyskusji pojawił się wątek trudności związanych z uzyskaniem dopuszczenia dla samochodów pożarniczych sprowadzanych z zagranicy.

Reprezentujący Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, dyrektor Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego Andrzej Świderek również poinformował gremium o przygotowaniu zmiany regulacji prawnej, dzięki której byłoby możliwe obniżenie kosztu uzyskania dopuszczenia dla taki pojazdów. Zgodnie z pomysłem wypracowanym przez CNBOP w Józefowie i Komendę Główną PSP używane samochody sprowadzane z zagranicy będą miały uproszczoną procedurę uzyskania świadectwa dopuszczenia, aby je uzyskać wystarczyć ma tylko opinia techniczna.

Projekt trafił już do MSWiA, w celu dalszego procedowania. Szczegółów projektu jak na razie nie ujawniono.

Foto nagłówkowe: Fb OSP Aleksandrów Kujawski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *