Druhowie OSP mają dostarczać żywność kwarantannikom

Ochotnicze Straże Pożarne, podobnie jak PSP zostały zaangażowane w działania związane z zagrożeniem koronawirusa. Druhowie nie zabezpieczają punktów przyjęć w szpitalach, nie mierzą temperatury na granicy. Ich zadaniem jest dostarczanie żywności osobom objętym kwarantanną.

Takie zadanie m.in. na druhów OSP nakładają wytyczne dotyczące udzielania wsparcia osobom objętym obowiązkową kwarantanną domową w związku z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, wydane przez wojewodów. Komunikat w tej sprawie opublikowała Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, na swojej stronie internetowej.

Źródło grafiki: PFZPSiPS, https://federacja-socjalnych.pl

Federacja w komunikacie przedstawia m.in. całą procedurę przekazywania informacji pomiędzy podmiotami nt. osób objętych kwarantanną oraz ich potrzeb oraz dostarczania żywności. Zgodnie z opublikowaną w niedzielę instrukcją stacje sanitarno-epidemiologiczne mają przekazywać właściwym ośrodkom pomocy społecznej informację o osobach objętych kwarantanną na terenie działania OPS-u. Zadaniem ośrodka będzie telefoniczna weryfikacja, czy osoba taka potrzebuje wsparcia w zakresie dostaw żywności. W dalszej kolejności ośrodki pomocy społecznej przekazują informację o konieczności realizacji dostawy żywności jednostkom ochotniczych straży pożarnych, policji lub wojsk obrony terytorialnej. Członkowie tych formacji mają udać się do wskazanej przez ośrodek pomocy społecznej organizacji, która zadeklarowała pomoc żywnościową, a następnie przetransportować żywność do domu kwarantannika. Na liście organizacji znajdują się m.in.: Banki Żywności, Polski Komitet Pomocy Społecznej, PCK, Caritas, Stowarzyszenie ODRA-NIEMEN

Powyższe instrukcje wyłączają więc pracowników pomocy społecznej z bezpośredniego udziału w dostarczaniu żywności osobom objętym kwarantanną. Osoby biorące bezpośredni udział w akcji dostarczania żywności osobom kwarantannowanym, powinny pamiętać również o własnym bezpieczeństwie i stosować środki ochrony indywidualnej, np. wskazane w wytycznych KG PSP dla strażaków-ochotników, jak też prawidłowej dezynfekcji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *