Hajnowscy strażacy ćwiczyli w bazie PERN w Narewce

18 listopada 2019 roku odbyły się ćwiczenia sprawdzające zewnętrzny plan operacyjno – ratowniczy w zakładzie o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej Pern S. A. Baza Paliw nr 15 w Narewce.

Scenariusz ćwiczeń zakładał, iż na kolejowym froncie rozładunku gazu płynnego propan – butan w momencie przeładunku doszło do niespodziewanego niewielkiego wycieku gazu z zaworu spustowego cysterny. Widząc to zjawisko obsługa stanowiska podjęła nieskuteczną próbę zatamowania wycieku (zamknięcie zaworu dennego) co gorsza doprowadziła ona do zapalenia się wydobywającego się gazu.

Niepowodzeniem zakończyła się też próba odciągnięcia rozszczelnionej cysterny od pozostałych cystern stojących na torowisku. Opuszczając zagrożony teren jeden z pracowników poślizgnął się na torach kolejowych w wyniku czego upadł uderzając głową o szynę i stracił przytomność. Zadania pracowników zakładu polegały na wdrożeniu wewnętrznych procedur dotyczących tego typu zdarzeń. W pierwszej kolejności pracownicy o zdarzeniu poinformowali kierownictwo zakładu i Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Hajnówce.

Zadania zastępów biorących udział w ćwiczeniach polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odnalezieniu i ewakuacji pracownika zakładu, udzieleniu mu kwalifikowanej pierwszej pomocy, zatamowaniu wycieku gazu i ugaszeniu pożaru. Po zakończeniu działań przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Hajnówce , Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku omówili przebieg ćwiczeń  oraz poprawność wykonywania poszczególnych zadań. Kierownictwo zakładu Pern S.A. przedstawiło specyfikę i zagrożenie występujące na terenie zakładu.

W ćwiczeniach brały udział 2 zastępy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Hajnówce oraz cztery zastępy OSP z terenu gminy Narewka: OSP Narewka, OSP Lewkowo Stare, OSP Siemianówka, OSP Olchówka.

Tekst: mł. bryg. Grzegorz Bajko, zdjęcia: st. kpt. Piotr Sienkiewicz, KP PSP w Hajnówce.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *