Komenda Główna PSP opublikowała tryb i zasady udzielania dotacji OSP

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej na swojej stronie internetowej opublikowała dziś dokument określający tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek OSP w roku bieżącym. Do rozdysponowania jest 45,8 miliona złotych.

Dokument określa tryb i zasady udzielania dotacji pochodzących z budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, do czego upoważniony został Komendant Główny PSP. Według informacji zawartych w dokumencie w skali kraju do rozdziału jest aż 45,8 miliona złotych. Przy czym 23 895 tys. złotych przeznaczono na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych, 18 905 tys. wydatków bieżących, zaś 3 000 tys. na organizację obozów MDP, konkursów OTWP i zawodów sportowo-pożarniczych.

W dokumencie określono ogólne zasady ustalenia potrzeb poszczególnych jednostek, rozdziału środków na województwa i powiaty, przyznawania dotacji oraz ich późniejszego rozliczenia. Dokument został zaakceptowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 8 kwietnia br. Beneficjentami dotacji mogą być jednostki OSP niewłączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *