Komenda Powiatowa PSP w Brodnicy ma nowe stanowisko kierowania

19 listopada 2019 r., w Komendzie Powiatowej PSP w Brodnicy odbyło się otwarcie Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Brodnicy. Zadanie to sfinansowane zostało z Budżetu Państwa, Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu, Powiatu Brodnickiego, Gminy i Miasta Brodnica oraz Komendy Powiatowej PSP w Brodnicy za łączną kwotę 392 634,91 zł .

W uroczystym otwarciu udział wzięli Zastępca Kujawsko–Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Sławomir Herbowski, Główny Specjalista Oddziału Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Piotr Rasmus, Starosta Brodnicki Piotr Boiński, Wicestarosta Brodnicki Stanisław Kosakowski, Burmistrz Brodnicy Jarosław Radacz, Komendant Powiatowy PSP w Brodnicy st. bryg. Waldemar Szrull, Komendant Powiatowy PSP w Lipnie bryg. Piotr Rutkowski, Kapelan Wojewódzki Kujawsko-Pomorskich Strażaków Mariusz Stasiak, przedstawiciel Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Brodnicy Zdzisław Filarski.

Stanowisko Kierowania KP PSP w Brodnicy to miejsce, w którym przyjmowane są zgłoszenia od osób potrzebujących pomocy, stąd dysponowane są siły i środki zarówno Państwowej Straży Pożarnej, jak również Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu brodnickiego. Stąd dyżurny koordynuje wszystkie działania ratowniczo-gaśnicze prowadzone na obszarze chronionym. Skuteczność udzielanej pomocy związana jest z wieloma czynnikami, między innymi ze skróceniem czasu dysponowania, szybkim obiegiem informacji, możliwością współpracy z innymi służbami ratowniczymi w zakresie łączności.

Modernizacja polegała na wyremontowaniu pomieszczeń i przeniesieniu Stanowiska Kierowania do nowej lokalizacji ponadto wykonano nowy system łączności radiowej i rejestracji, łącznie z monitoringiem obiektów, usprawniono systemy dysponowania jednostek OSP i PSP.

Źródło, Foto: KP PSP Brodnica

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *