Komendant główny PSP mówił w Sejmie o finansowaniu OSP

W środę w Sejmie odbyło się trzecie w tej kadencji posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Strażaków. Głównym tematem posiedzenia były środki finansowe przekazane na potrzeby OSP w roku 2019. Parlamentarzyści zapoznali się również z planami w stosunku do OSP na bieżący rok.

W posiedzeniu zespołu wziął udział m.in. komendant główny PSP st. bryg. Andrzej Bartkowiak. W swoim wystąpieniu podsumował wydatki na ochotnicze straże pożarne w roku minionym. Jak poinformował komendant główny PSP ogólna kwota jaka trafiła na rzecz OSP z budżetu państwa i samorządów w ubiegłym roku wyniosła 212 110 tys. złotych. Do ochotniczych straży pożarnych zakupionych zostało 491 nowych pojazdów pożarniczych. Dzięki samym dotacjom KSRG i MSWiA do OSP trafiło m.in.: 416 nowych samochodów, blisko 500 nadciśnieniowych aparatów powietrznych, 1500 kompletów nowoczesnych ubrań specjalnych, blisko 100 zestawów hydraulicznych narzędzi ratownictwa technicznego. Ponadto zrealizowanych zostało ponad 200 remontów obiektów wykorzystywanych przez ochotnicze straże pożarne.

Andrzej Bartkowiak wspomniał również o dofinansowaniu kwotą 3 milionów złotych organizacji ponad 200 obozów dla młodzieżowych drużyn pożarniczych. Jak przypomniał Andrzej Bartkowiak, pod koniec ubiegłego roku Komendant Główny PSP zawarł z ochotniczymi strażami pożarnymi 16 916 umów na dofinansowanie kwotą do 5000 złotych zadań OSP wynikających z nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej, na łączną sumę 82 milionów złotych. Jak zaznaczył Andrzej Bartkowiak, w minionym roku Komendant Główny PSP przeznaczył dla ochotniczych straży pożarnych kwotę 23 milionów złotych z funduszu ubezpieczeniowego. Aż 19 milionów trafiło na dofinansowanie zakupu pojazdów.

Bartkowiak mówił również o planach na rok obecny. Jak poinformował dotacje z budżetu państwa dla ochotniczych straży pożarnych będą na tym samym poziomie co w roku ubiegłym, choć nie wykluczył, że nieznacznie wzrosną. Komendant główny planuje również zwiększenie puli środków z funduszu ubezpieczeniowego do 24 milionów złotych, na dofinansowanie zakupu samochodów, tak aby możliwy był zakup w roku bieżącym pięciuset nowych wozów pożarniczych. Poinformował także, o obniżeniu kwoty wyjściowej, od której OSP mogłaby starać się o dofinansowanie zakupu samochodów. W przypadku samochodów średnich będzie to 200 tys. złotych, zaś ciężkich 450 tys. złotych. Po raz pierwszy od kilku lat możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na zakup samochodów lekkich.

W toku dyskusji kilkoro parlamentarzystów zwróciło uwagę, że wkład własny w kwocie 200 tys. na zakup samochodu średniego, dla części gmin może być nieosiągalny. W odpowiedzi Andrzej Bartkowiak jako jedno z rozwiązań proponował zakup używanych samochodów pożarniczych, w tym sprowadzanych z zagranicy. Przekazał też informację o tym, że w Komendzie Głównej PSP powstał projekt ustawy zmierzający do zmniejszenia opłaty za uzyskanie świadectwa dopuszczenia CNBOP dla takich pojazdów z 60 tys. złotych do ok. 7-8 tys. złotych. Komendant główny PSP przypomniał również o możliwości pozyskiwania przez OSP samochodów eksploatowanych przez Państwową Straż Pożarną. Zgodnie z nowym zarządzeniem transportowym PSP kompetencja przekazywania używanych wozów PSP do jednostek OSP wróciła do komendantów wojewódzkich.

Parlamentarny Zespół Strażaków jest obecnie jednym z najdłużej funkcjonujących, zarazem najliczniejszym zespołem w polskim parlamencie. W jego skład wchodzi 119 posłów i senatorów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *