Komendant Główny PSP spotkał się z przedstawicielami ZZS „Florian”

W miniony czwartek w siedzibie Komendy Głównej PSP odbyło się spotkanie komendanta głównego PSP nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka z Prezydium Zarządu Krajowego ZZS „Florian”. Spotkanie odbyło się z zachowaniem zalecanych środków ostrożności w związku ze stanem epidemii.

Gospodarz spotkania, komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak podzielił się z przedstawicielami ZZS „Florian” swoimi planami i zamierzeniami, które mają służyć dalszemu rozwojowi i poprawie warunków służby. Nie zabrakło jednak aktualnych tematów związanych z funkcjonowaniem PSP po ogłoszeniu stanu epidemii. Wśród poruszonych tematów znalazły się m.in.:

  • przygotowywana nowelizacja ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, w ramach projektowanej ustawy o wsparciu służb mundurowych nadzorowanych przez MSWiA, którą rozszerzono również o Służbę Więzienną. Projekt wkrótce ma trafić pod obrady Rady Ministrów, a następnie do Sejmu;
  • wdrażanie rozporządzenia kwalifikacyjnego w komendach powiatowych i miejskich PSP. W tej kwestii komendant główny PSP wyraźnie zaznaczył, że strażacy na żadnej z grup zaszeregowania objętych zmianami przewidzianymi w rozporządzeniu nie powinni tracić;
  • zmiany w zakresie umundurowania strażaków, które miałyby wejść w życie już od nowego roku. Nad zmianami pracuje powołany przed kilkoma dniami przez Andrzeja Bartkowiaka zespół zadaniowy, w którego skład wszedł przedstawiciel ZZS ,,Florian”. Efektem ma być ujednolicenie umundurowania dla wszystkich strażaków. Zmiany dotkną również umundurowania koszarowego, które ma być lepiej dopasowane do wprowadzanych nowych ubrań specjalnych;
  • planowane zmiany w zakresie organizacji przeszkolenia zawodowego przygotowującego do zajmowania stanowisk oficerskich. Plany dotyczą wprowadzenia istotnych zmian w zakresie szkoleń SPO i SPK, które pozwolą na uzyskanie pełnych uprawnień dla techników eksternistycznych. Szef PSP zadeklarował również uporządkowanie sytuacji w Szkole Głównej Służby Pożarniczej;
  • proponowane narzędzia motywacyjne, skierowane do funkcjonariuszy pełniących służbę w codziennym rozkładzie czasu służby;
  • minima operacyjne w jednostkach ratowniczo-gaśniczych PSP. W Komendzie Głównej PSP trwają prace mające na celu przygotowanie nowych zasad określania minimów operacyjnych dla poszczególnych JRG. Andrzej Bartkowiak chce w ten sposób uporządkować stany osobowe, w jednostkach, aby na każdej służbie było co najmniej ośmiu strażaków gotowych do udziału w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Przedstawiciele Związku w pełni podzielają intencje komendanta głównego w tym zakresie.

Innym omówionym podczas spotkania tematem dotyczącym bieżącej sytuacji w Państwowej Straży Pożarnej, była kwestia powrotu do trzyzmianowego systemu służby, zawieszonego w związku z pandemią Covid-19, która dosięgła również terenowe jednostki PSP. Wówczas zapadła decyzja o wprowadzeniu tymczasowego modelu służb. Zakładał on m.in. podział załogi jednostek na cztery zespoły, spośród których dwa pełnią naprzemiennie służby przez dwa tygodnie, po czym mają wolne, zaś służby pełnią dwa zespoły. Miało to ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa wśród strażaków. A jednocześnie nie dopuścić do zamykania całych jednostek PSP na okres kwarantanny. Teraz decyzje w kwestii powrotu do standardowego systemu służby Andrzej Bartkowiak pozostawia właściwym komendantom wojewódzkim. Wynika to z różnorodności skali zagrożenia epidemicznego na terenie kraju.

Spotkanie było dobrą okazją do dyskusji i wymiany poglądów, należy zauważyć, że miało merytoryczny i konstruktywny przebieg. Na szczególne podkreślenie zasługuje natomiast fakt, iż przedstawione działania kierownictwa PSP, zostały uznane przez stronę społeczną za wychodzące naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom środowiska pożarniczego – napisały w swoich komunikatach podsumowujących spotkanie zarówno Komenda Główna PSP, jak również „Florian”.

Związek Zawodowy Strażaków „Florian” jest jednym z trzech ogólnopolskich związków zrzeszających funkcjonariuszy PSP. Powstał w 1993 roku. Obecnie liczy ponad 5 tys. członków we wszystkich województwach.

Na podstawie komunikatów KG PSP i ZK ZZS „Florian”
Zdjęcia: Artur Kowalczyk, Przegląd Pożarniczy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *