Komendant Główny zatwierdził nowy „Program szkolenia podstawowego w zawodzie strażak”

W zeszły poniedziałek komendant główny PSP, nadbryg. Andrzej Bartkowiak zatwierdził nowy „Program szkolenia podstawowego w zawodzie strażak”. Dokument przygotował siedmioosobowy zespół powołany w czerwcu br., pod kierownictwem zastępcy Dyrektora Biura Szkolenia KG PSP.

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami zmian w zakresie szkolenia strażaków, komendant główny PSP, nadbryg. Andrzej Bartkowiak zatwierdził nowy „Program szkolenia podstawowego w zawodzie strażak”. Dokument jest efektem kilkumiesięcznej pracy zespołu zadaniowego w składzie: st. bryg. Marceli Sobol (KG PSP, Biuro Szkolenia), st. bryg. Robert Sawosz (SP PSP Bydgoszcz), mł. bryg. Marcin Szewerniak (SA PSP Kraków), st. bryg. Michał Kamieniecki (KW PSP Olsztyn), bryg. Paweł Fliszkiewicz (KW PSP Warszawa), mł. bryg. Włodzimierz Górzyński (KG PSP), mgr Magdalena Stajszczak (KG PSP), powołanego decyzją Komendanta Głównego PSP w czerwcu br.

Najistotniejszą zmianą, jest samo skrócenie szkolenia podstawowego z dotychczasowych 622 godzin, do 496 godzin. To oznacza skrócenie całego szkolenia do ok. 3,5 miesiąca. Tak jak dotychczas będzie ono podzielone na dwa bloki: podstawowy (280 godzin) i zasadniczy (216 godzin), które z kolei będą dzieliły się na zajęcia teoretyczne (odpowiednio 112 i 74 godziny) i praktyczne (odpowiednio 168 i 142 godzin). Zajęcia praktyczne będą realizowane w szkolnej JRG, jak też w trakcie służb wewnętrznych. Nowością jest temat „Profilaktyka społeczna”, który będzie realizowany w ramach przedmiotu „Służba w Państwowej Straży Pożarnej”. Wprowadzenie tego tematu jest – zdaniem KG PSP – istotnym elementem budowy wewnętrznej świadomości ważkości tego zagadnienia w służbie i włączenia strażaka w działania prewencji społecznej.

Na tym jednak nie koniec. Szkoła Podoficerska PSP w Bydgoszczy będzie pełniła rolę koordynatora kolejności przyjęć na szkolenie. Będzie również prowadzić Centralną Listę Potrzeb Szkoleniowych (CLiPS). Bydgoska szkoła będzie również głównym ośrodkiem, w których szkolenie podstawowe będzie realizowane. Tak jak dotychczas strażacy na szkolenie będą kierowani w ciągu 90 dni od przyjęcia do służby. Gdyby jednak wysłanie nowoprzyjętych strażaków, w tym terminie było zagrożone jego przekroczeniem, to nowy program dopuszcza realizację szkoleń przez pozostałe szkoły PSP, a także wykorzystanie kadry i bazy dydaktycznej ośrodków szkolenia w komendach wojewódzkich PSP. Zanim jednak strażak zostanie przyjęty na szkolenie podstawowe będzie musiał już posiadać ukończone szkolenie z kwalifikowanej pierwszej pomocy i współpracy z LPR w części teoretycznej.

Nowością jest dopuszczenie realizacji zajęć teoretycznych w formie zdalnej, możliwość prowadzenia szkolenia w soboty, a także zawieszenie zajęć dydaktycznych i szkolenia do momentu ustania przyczyn tego zawieszenia. Nowy program wychodzi również na przeciw strażakom, którzy z powodów losowych musieli przerwać szkolenie podstawowe. Będą oni mogli je kontynuować w późniejszym terminie, bez konieczności powtarzania zaliczonego już bloku.

Zmiany w programie szkolenia podstawowego, są m.in. efektem kontroli systemów szkolenia w służbach mundurowych, jaką przeprowadziła Najwyższa Izba Kontroli. NIK co prawda pozytywnie oceniła system szkolenia podstawowego strażaków, to zwróciła jednak uwagę, że trwa ono zbyt długo, co z kolei blokowało miejsca dla kolejnych nowoprzyjętych strażaków.

Najbliższe szkolenia zostaną uruchomione w dniu 14 grudnia br. w Szkole Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy. Z uwagi na panujący na terenie kraju stan pandemii, dla bezpieczeństwa słuchaczy i kadry dydaktycznej, szkolenie będzie realizowane do końca grudnia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Od początku przyszłego roku, z uwagi na praktyczny charakter szkolenia, będzie ono kontynuowane w formie stacjonarnej, skoszarowanej i ciągłej przez okres trzech miesięcy.

 – przekazała w komunikacie Komenda Główna PSP.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *