Krajowy system ratowniczo-gaśniczy działa już 25 lat

Dziś mija 25. rocznica uruchomienia krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. 1 stycznia 1995 ówczesny komendant główny PSP nadbryg. Feliks Dela zameldował o gotowości i wprowadzeniu ksrg w Polsce.

Początki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego sięgają 1992-93 roku. O potrzebie jego powołania zaczęto mówić niedługo po pamiętnych pożarach lasów latem 1992, szczególnie w Kuźni Raciborskiej. W ich likwidację angażowano strażaków z niemal całego kraju. Zadanie organizacji i uruchomienia systemu powierzono ówczesnemu komendantowi głównemu Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadierowi Feliksowi Deli.

Zespół, pod kierownictwem szefa PSP już w 1993 roku opracował i przedstawił koncepcję dotyczącą organizacji i funkcjonowania ksrg, w oparciu o przepisy ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. Obie ustawy nadały Państwowej Straży Pożarnej uprawnienia do integrowania potencjału różnych służb i instytucji w celu wspomagania PSP. Kolejne miesiące poświęcono wdrażaniu założeń. PSP była i nadal jest głównym podmiotem organizującym ksrg. Podstawowym celem funkcjonowania ksrg jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne i od 1997 roku również poprzez ratownictwo ekologiczne i medyczne. Podstawowym założeniem w budowie systemu ratowniczo-gaśniczego było stworzenie jednolitego i spójnego układu, skupiającego powiązane ze sobą różne podmioty ratownicze, tak aby można było podjąć skutecznie każde działanie ratownicze. W systemie znalazły się wszystkie jednostki ratowniczo-gaśnicze PSP. Głównymi partnerami są oczywiście ochotnicze straże pożarne oraz grupa około 200 ekspertów z wielu dziedzin. Z Systemem współdziałają inne służby, w szczególności Policja, podmioty Państwowego Ratownictwa Medycznego, formacje wojskowe i wiele innych.

Obecnie do systemu włączonych jest 501 jednostek ratowniczo-gaśniczych komend miejskich i powiatowych PSP, a także szkół PSP. Blisko 5000 ochotniczych straży pożarnych i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej (w tym: Zakładowe Straże Pożarne Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy, PKN Orlen w Płocku, PERN w Miszewku Strzałkowskim i PERN w Adamowie, Zakładowa Służba Ratownicza Metra Warszawskiego, Lotniskowe Służby Ratowniczo-Gaśnicze Portów Lotniczych w Krakowie-Balicach i Rzeszowie-Jasionce oraz 19 Wojskowych Straży Pożarnych).

W ramach ksrg działają specjalistyczne grupy ratownicze, ratownictwa chemiczno-ekologicznego, medycznego, poszukiwawczego, technicznego, wodno-nurkowego i wysokościowego. Ponadto utworzono odwody operacyjne różnych szczebli oraz inne komponenty. System nie ma charakteru struktury zamkniętej. Każdego roku, na mocy porozumień, do ksrg włączane są kolejne jednostki ochrony przeciwpożarowej, od kilkunastu lat również zakładowe straże pożarne i służby ratownicze, a później także lotniskowe i wojskowe straże pożarne. Kiedy krajowy system ratowniczo-gaśniczy się rodził, na całym świecie nie było podobnego systemu. Taki stan rzeczy funkcjonuje do dziś.

Foto nagłówkowe: KP PSP Kościan

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *