Kupią pralnice za środki z funduszu sołeckiego

Ochotnicy z Obrytego zakupią profesjonalną pralnię, która pozwoli im lepiej zadbać o czystość swoich ubrań specjalnych, a co za tym idzie, również o swoje zdrowie. Zakup zostanie sfinansowany ze środków funduszy sołeckich każdego z dwudziestu sołectw gminy Obryte.

Druhowie z OSP Obryte na Mazowszu chcą jak najlepiej zadbać o swoje zdrowie. Pomóc im mają w tym profesjonalne pralki i suszarnie dla ubrań specjalnych oraz specjalistyczna chemia neutralizująca groźne dla ich zdrowia substancje, jakie osadzają się na ubraniach, a z czasem wchłaniają do organizmu. Dodatkowo, środki te zawierają składniki impregnujące ubrania, co pozwala wydłużyć ich żywotność. Problemem, jak zawsze jest koszt takich urządzeń. Zakup pralki z suszarnią z systemem dozowania środków piorących z ich zapasem to wydatek rzędu 40-50 tys. złotych. Wiele gmin albo nie stać na nie, albo odkłada zakup na później, tłumacząc się ważniejszymi inwestycjami. Wówczas strażacy mają do wyboru, albo czekać, albo brać sprawy w swoje ręce.

Strażacy z Obrytego postanowili poszukać środków na zakup tego sprzętu w funduszach przyznanym sołectwom z terenu swojej gminy. Podczas spotkania w Urzędzie Gminy Obryte, na którym, ustalono kalendarz zebrań wiejskich, prezes OSP Obryte dh Tomasz Dana zwrócił się z prośbą do przybyłych sołtysów o wsparcie finansowe (po 10% z każdego z dwudziestu sołectw) jednostki. Sołtysi zaaprobowali pomysł druhów, dzięki czemu w trakcie poszczególnych zebrań, mogli oni przybliżyć mieszkańcom problematykę i potrzebę zakupu zestawu.

Wszystkie zaplanowane zebrania wiejskie już się odbyły. W każdym sołectwie mieszkańcy zdecydowali o przekazaniu 10% przyznanych im środków na wsparcie zakupu zestawu do prania ubrań specjalnych. Urządzenia zostaną zakupione w przyszłym roku, staną w pomieszczeniach nowej, budowanej jeszcze remizy. Co istotne, z pralnic i suszarni będą mogli korzystać druhowie ze wszystkich trzech jednostek OSP funkcjonujących na terenie gminy Obryte.

Fotografia nagłówkowa, zdjęcie poglądowe

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *