Mówimy nie dla wypalania traw i nieużytków rolnych!!!

Gdy nadchodzi wiosna jest to czas gdzie dochodzi do wzmożonej ilości pożarów, przeważnie są to pożary traw i nieużytków rolnych.
W ubiegłym roku  odnotowano 48 767 interwencji związanych z pożarami traw na łąkach i nieużytkach rolnych.
W dużej liczbie przypadków  pożary traw spowodowane są działalnością człowieka. Od pokoleń ludzie żyją w przekonaniu że spalenie trawy spowoduje użyźnianie gleby a co za tym idzie przyniesie korzyści ekonomiczne. Jak się okazuje myślenie takie jest błędem, ponieważ w rzeczywistość jednak wypalanie traw skutkuje nieodraczalnymi zmianami jakie zachodzą na powierzchni gleby.
Zauważmy że po zimie trawa jest wysuszona, co skutkuje bardzo szybkim rozprzestrzenieniem się ognia na duży obszar.  Wybuch takiego pożaru angażuje wiele jednostek ochrony przeciwpożarowej do gaszenie pożarów traw na łąkach i nieużytkach. Pomyślmy że w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia, zdrowia i mienia ludzkiego w innym miejscu.
Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi związaną z wypalaniem traw, nie dojadą z pomocą na czas tam, gdzie będą bardzo potrzebni. Dym który dostaje się do atmosfery zanieczyszcza powietrze, które staje się dla człowieka jak i zwierząt trucizną.

WYPALANIE TRAW JEST ZABRONIONE !!!

Za wypalanie traw grożą surowe sankcje:

  • Art. 82, § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 1971 Nr 12, poz.114 ze zmianami) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł.
  • Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 ze zmianami) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

www.stoppozaromtraw.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *