MPL Kraków-Balice kupuje kolejne wozy dla LSRG

W 2021 roku na wyposażenie Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej Międzynarodowego Portu Lotniczego w Krakowie-Balicach trafić mają dwa lotniskowe pojazdy ratowniczo-gaśnicze oraz samochód specjalnego – drabiny o wysokości ratowniczej min. 30 metrów, z łamanym przegubem. Dziś spółka MPL Kraków-Balice ogłosiła przetarg na dostawę tych pojazdów.

Postępowanie podzielone jest na dwie części. Pierwsza dotyczy dostawy dwóch lotniskowych samochodów ratowniczo-gaśniczych typu 6×6. Zgodnie ze Specyfikacją samochody ratowniczo-gaśnicze mają być wyprodukowane w 2020 roku, w całości z fabrycznie nowych elementów. Oba pojazdy mają posiadać wysokoprężny, czterosuwowy silnik, o mocy nie mniejszej jak 700 KM, dzięki któremu będą mogły rozpędzić się od 0 do 80 km/h w czasie nie dłuższym jak 30 sekund, a także automatyczną skrzynię biegów sterowaną elektronicznie. Samochody mają również posiadać trzymiejscowe kabiny, z drzwiami typu autokarowego.

Według zapisów Specyfikacji pojazdy mają być wyposażone w: zbiornik na wodę o poj. min. 12 tys. litrów, zbiornik na śr. pianotwórczy, którego pojemność stanowić będzie min. 12% poj. zbiornika wody, dwustopniowa autopompa o wydajności 9 tys. l/min przy ciśnieniu 10 bar i 200 l/min przy ciśnieniu 40 bar. W zabudowie, po obu stronach mają być umieszczone po trzy skrytki na sprzęt. W nich znajdą się m.in. dwie linie gaśnicze, w tym jedna wysokociśnieniowa, agregat proszkowy z 250 kilogramami proszku gaśniczego i linią szybkiego natarcia oraz podstawowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz przenośne nożyce akumulatorowe do cięcia.

Do istotnych elementów wyposażenia wozów zaliczają się również: wodno-pianowy monitor główny, który ma być umieszczony na dachu zabudowy, tuż przy kabinie oraz monitor przedni (zwany również zderzakowym), z którego będzie możliwość podawania piany gaśniczej sprężonej, wytwarzanej przez CAFS oraz system ochrony podwozia. Oba pojazdy do zamawiającego miałyby być dostarczone w terminie do 16 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Część druga dotyczy dostawy samochodu specjalnego – drabiny o wysokości ratowniczej min. 30 metrów z łamanym przegubem. Wóz ma być zabudowany na podwoziu z napędem 4×2, z tylną osią skrętną, a także wyposażonym w silnik o mocy min. 220 kW, automatyczną lub półautomatyczną skrzynię biegów oraz dwumiejscową kabinę. Głównym elementem wyposażenia  jest zespół drabiny mechanicznej z łamanym ostatnim przęsłem oraz co najmniej 5-osobowym koszem ratowniczym o udźwigu 500 kg. Maksymalny czas sprawiania drabiny nie może być dłuższy niż 95 sekund, zaś wysięg boczny przy maksymalnie rozstawionych podporach to co najmniej 18 metrów.

Zgodnie z założeniami zamawiającego kosz ratowniczy ma być wyposażony m.in. w działko wodno-pianowe oraz system doprowadzenia powietrza oddechowego z „magazynu” umieszczonego u podstawy obrotowej drabiny. W koszu zamontowane mają być co najmniej trzy przyłącza dla masek ODO. Na realizację zadania wykonawca będzie miał 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Termin składania ofert wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej upływa 18 grudnia br. W tym samym dniu odbędzie się ich otwarcie. Wykonawcę lub wykonawców zamówień poznamy najprawdopodobniej na początku przyszłego roku.

Foto nagłówkowe: Fotografia Ratownicza Jacek Krawczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *