Mundurowi na kwarantannie z pełnopłatnym L-4. Prezydent podpisał ustawę

Andrzej Duda podpisał ustawę covidową. Na jej mocy funkcjonariusze wybranych służb mundurowych będą mogli liczyć na pełnopłatne zwolnienie lekarskie w przypadku objęcia ich kwarantanną, bądź izolacją z powodu narażenia lub zakażenia koronawirusem.

Rozwiązanie nie jest nowe. Pierwotnie zostało już wprowadzone wiosną, ale na czas określony 180 dni. W efekcie od 5 września odpłatność za zwolnienie lekarskie mundurowego w związku z Covid-19 powróciła do standardowego poziomu 80% uposażenia. Mundurowi na zaistniałą sytuację stosunkowo szybko zwrócili uwagę rządowi. MSWiA już pod koniec września zadeklarowało interwencję zmierzającą do przywrócenia pełnej odpłatności.

Przygotowane przez rząd regulacje znalazły się w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, który trafił pod obrady na ostatnim posiedzeniu Sejmu. Ustawa została uchwalona 28 października. Zmiany mają charakter systemowy i zostały wprowadzone na stałe do ustaw pragmatycznych dotyczących poszczególnych formacji.

Ze 100% odpłatności za L-4 będą mogli korzysta funkcjonariusze Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz żołnierze zawodowi, a także strażnicy gminni. Parlamentarzyści nie zapomnieli również o strażakach ochotniczych straży pożarnych, których dotknie podobna sytuacja. Oni będą mogli liczyć na zasiłek chorobowy, którego miesięczny wymiar wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku obliczonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Pełna odpłatność za zwolnienie lekarskie wystawione w związku ze skierowaniem funkcjonariuszy na kwarantannę lub izolację będzie przysługiwała jedynie w sytuacji, gdy do narażenia na zakażenie lub zakażenia doszło w związku z wykonywaniem zadań służbowych oraz w trakcie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, bądź stanu epidemii. Fakt ten będzie wymagał każdorazowo pisemnego potwierdzenia przez przełożonego funkcjonariusza.

W ustawie pominięto funkcjonariuszy m.in. Służby Celno-Skarbowej, Straży Marszałkowskiej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu. W zamyśle rządu było, bowiem objęcie tym rozwiązaniem jedynie mundurowych formacji, które aktywnie uczestniczą w walce z epidemią Covid-19.

Zmiany wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, ale z mocą obowiązującą od 5 września. To wydaje się być formalnością. Na razie nie wiadomo co z odpłatnością za L-4 wystawione po 5 września, choć należy się spodziewać wypłaty wyrównania za ten okres.

One Reply to “Mundurowi na kwarantannie z pełnopłatnym L-4. Prezydent podpisał ustawę”

  1. Dobrze że pomyśleli o strażakach ochotnikach bo znam wielu takich którzy pracują jako sanitariusze gdzie mają bezpośredni kontakt z pacjentami z covid-19

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *