Nadzór nad PSP dla Macieja Wąsika

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał tzw. „Decyzję kompetencyjną”, w której rozdzielił zadania pomiędzy sekretarzami i podsekretarzem stanu oraz Dyrektorem Generalnym w MSWiA. Zgodnie z wcześniejszymi przypuszczeniami nadzór nad ochroną przeciwpożarową i obroną cywilną przypadł powołanemu w ubiegłym tygodniu wiceministrowi Maciejowi Wąsikowi.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński podpisał dziś Decyzję w sprawie zakresu czynności Sekretarzy i Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dokumentem tym minister rozdzielił zadania resortu pomiędzy poszczególnych członków kierownictwa MSWiA. Zgodnie z wcześniejszymi przypuszczeniami nadzór nad ochroną przeciwpożarową i obroną cywilną przypadł Sekretarzowi stanu Maciejowi Wąsikowi, który do MSWiA przyszedł tydzień temu, w miejsce Jarosława Zielińskiego.

Sekretarz stanu Maciej Wąsik będzie pełnił funkcję pierwszego zastępcy ministra Mariusza Kamińskiego i koordynował działania: Departamentu Porządku Publicznego, Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego oraz Departamentu Zezwoleń i Koncesji. Wiceministrowi będą podlegali: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Służby Ochrony Państwa i Szef Obrony Cywilnej Kraju. W zakresie obowiązków wiceministra Macieja Wąsika znalazł się również nadzór nad Zakładem Emerytalno-Rentowym MSWiA i Szkołą Główną Służby Pożarniczej.

Maciej Wąsik urodził się 16 października 1969 r. w Warszawie. Jest absolwentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Poseł na Sejm VIII i IX kadencji. U boku Mariusza Kamińskiego współtworzył Centralne Biuro Antykorupcyjne. W latach 2006-2009 pełnił funkcję zastępcy Szefa CBA. Był radnym m.st. Warszawy oraz radnym do sejmiku mazowieckiego.

Pełna treść Decyzji kompetencyjnej MSWiA dostępna jest tutaj

Źródło i foto nagłówkowe: MSWiA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *