Nowe jednostki w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym [LISTA]

Z początkiem maja krajowy system ratowniczo-gaśniczy powiększy się o kolejne jednostki ochotniczych straży pożarnych. Dziś Komenda Główna PSP opublikowała listę jednostek włączonych do systemu.

Zgodnie z decyzją Komendanta Głównego PSP z dniem 1 maja, do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego włączone zostaną 73 jednostki OSP z całego kraju. Są to zarówno nowe jednostki, jak również te, którym członkostwo przedłużono na kolejny okres czasu.

Organizatorem Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jest Państwowa Straż Pożarna. Aktualnie tworzy go ponad 500 jednostek Państwowej Straży Pożarnej, ok. 4500 ochotniczych straży pożarnych i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej (wojskowe straże pożarne, zakładowe i lotniskowe straże pożarne lub służby ratowniczo-gaśnicze). Ponadto z systemem współpracuje ok. 200 specjalistów różnych dziedzin. Decyzję o włączeniu jednostki ochrony przeciwpożarowej do KSRG podejmuje Komendant Główny PSP, na podstawie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Rozporządzenie reguluje również tryb włączania jednostek do Systemu oraz warunki jakie muszą spełnić jednostki aspirujące do członkostwa w KSRG.

Wykaz jednostek OSP do KSRG maj 2020r

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *