Okresowe testy sprawnościowe strażaków PSP będą odroczone

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji powstał projekt rozporządzenia, który umożliwi odroczenie przeprowadzania okresowych testów sprawnościowych strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Zmiany są związane z obowiązującym w kraju stanem epidemii.

W miniony piątek (9.10) do uzgodnień międzyresortowych trafił projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej. Zmiany zaproponowane w tym rozporządzeniu dotyczą testów sprawności fizycznej, którym corocznie poddawać się musi każdy funkcjonariusz PSP do 55 roku życia, a także starsi jeżeli biorą bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami testy sprawnościowe przeprowadza się w terminach od 1 marca do 30 kwietnia (§5. ust. 1. pkt. 1) i od 1 października do 30 listopada (§5. ust.1. pkt 2.).

Rozporządzenie nowelizujące zakłada dodanie w paragrafie 7. rozporządzenia ustępów 5. i 6., w myśl których w przypadku wprowadzenia któregokolwiek z konstytucyjnych stanów nadzwyczajnych, bądź stanu epidemii albo stanu zagrożenia epidemicznego zawiesza się wykonywanie okresowych testów sprawnościowych strażaków PSP, na obszarze jego obowiązywania, aż do kolejnego terminu określonego w rozporządzeniu, przypadającego na okres po upływie 30 dni od odwołania któregokolwiek z wymienionych wyżej stanów (dodawany ust. 5 w §7.). Gdyby jednak ów termin (po upływie 30 dni od odwołania stanu) wypadł w okresach czasu zapisanych w §5. ust. 1 rozporządzenia, wówczas uległyby one przedłużeniu, odpowiednio do 30 czerwca i 31 grudnia.

Konieczność takich zmian resort spraw wewnętrznych tłumaczy znacznym zaangażowaniem sił i środków PSP w ograniczanie skutków i usuwanie zagrożeń związanych z wprowadzeniem stanów nadzwyczajnych, bądź stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Nie bez znaczenia są również zmiany w organizacji służby strażaków.

Ponadto, w związku z tym, że testy sprawnościowe muszą być przeprowadzane w pomieszczeniu zamkniętym o utwardzonej nawierzchni, jednostki organizacyjne PSP najczęściej korzystają w tym celu z udostępnionych sal sportowych w szkołach lub ośrodkach sportowych. W przypadku ogłoszenia stanu epidemii albo stanu zagrożenia epidemicznego, z uwagi na obowiązujące ograniczenia, nie jest możliwe zapewnienie właściwego zaplecza technicznego do przeprowadzenia okresowej oceny sprawności fizycznej – napisano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

Z uwagi na wciąż obowiązujący na obszarze całego kraju stan epidemii, jak również fakt, że 1 października rozpoczął się drugi termin, na organizowanie testów sprawnościowych MSWiA chce, aby proponowane zmiany weszły w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia rozporządzenia w Dzienniku Ustaw, co mogłoby nastąpić jeszcze w drugiej połowie października.

Pomysł odsunięcia w czasie corocznych testów sprawnościowych w służbach mundurowych nadzorowanych przez MSWiA, w tym strażaków PSP, w związku z epidemią Covid-19, nie jest nowy. W połowie maja z taką propozycją do MSWiA zwracał się m.in. poseł Paweł Szramka (Koalicja Polska – PSL-K15) Początkowo kierownictwo służby chciało zorganizować testy między 1 października a 30 listopada br., jednak dynamika rozwoju epidemii, wymusiła zmianę tych planów. W przypadku pozostałych służb MSWiA (Policji, Straży Granicznej, SOP) orazi Sił Zbrojnych RP, podobne testy sprawnościowe zostały odwołane już wcześniej.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Mundurowi zostaną zwolnieni z egzaminów sprawnościowych?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *