OSP w Krzyżowicach będzie miała nową strażnicę. Wybuduje ją kopalnia, ale…

Pod koniec października do Urzędu Gminy w Pawłowicach koło Pszczyny wpłynęło pismo od Dyrektora KWK „Pniówek” Józefa Jaszczyka. Pismo dotyczy budowy strażnicy dla OSP w Krzyżowicach w nowej lokalizacji, w ramach tzw. budownictwa zastępczego.

Budynek Domu Ludowego w Krzyżowicach, w gminie Pawłowice przy ulicy Świętego Floriana 1, w którym swoją siedzibę ma m.in. miejscowa OSP znajduje się na obszarze eksploatowanym górniczo. Ta eksploatacja powoduje, że budynek jest narażony na szkody górnicze i przechylając się stwarza coraz większe zagrożenie dla użytkowników. Kolejne niezbędne naprawy budynku również stają się nieopłacalne. Lokalne władze i kierownictwo Kopalni Węgla Kamiennego „Pniówek” musiały znaleźć rozwiązanie tej trudnej sytuacji.

W tej sprawie odbyło się spotkanie zorganizowane przez wójta Gminy Pawłowice, Franciszka Dziendziela, w którym uczestniczyła Rada Sołecka z Krzyżowic, a także przedstawiciele OSP Krzyżowice, Jastrzębskiej Spółki Węglowej, KWK „Pniówek”, Gminnego Zespołu Komunalnego i Rady Gminy Pawłowice.

Z przeprowadzonych ekspertyz wynika, że koszt wyprostowania strażnicy nie ma ekonomicznego uzasadnienia, tym bardziej, że docelowo budynek nadal będzie podlegał wpływom szkód górniczych i konieczne byłyby kolejne remonty. Wypłacenie gminie jednorazowego odszkodowania za zamortyzowany w ponad 50% budynek też nie będzie satysfakcjonujące, ponieważ kwota nie pozwoli pokryć kosztów wybudowania nowego obiektu – informuje na swojej stronie internetowej Urząd Gminy Pawłowice.

Jedynym rozwiązaniem, które zaproponował wójt Franciszek Dziendziel, a pozostali zainteresowani zaakceptowali, jest budowa całkowicie nowego obiektu, w nowej lokalizacji. Jako wstępną lokalizację dla nowej strażnicy wskazano działkę zlokalizowaną przy ulicy Orlej. W piśmie jakie 26 października wpłynęło do Urzędu Gminy w Pawłowicach dyrekcja kopalni zgodziła się na taką lokalizację, jak również pokrycie kosztów zaprojektowania i budowy nowego obiektu. Jak się okazało działka przy ulicy Orlej, nieopodal szybu, na której miałby stanąć nowy budynek jest własnością prywatną. Obecni właściciele są zainteresowani sprzedażą działki, ale wójt Dziendziel musi najpierw uzyskać zgodę Rady Gminy na jej zakup. Decyzje w tej sprawie zapaść mają podczas jutrzejszej sesji Rady Gminy.

Jeżeli gmina nabędzie grunt, już w styczniu przyszłego roku Jastrzębska Spółka Węglowa i kopalnia przygotują koncepcję budynku, który ma być wzorowany na obiekcie już funkcjonującym w pobliskich Jarząbkowicach, aczkolwiek na wygląd budynku i jego funkcjonalność decydujący wpływ będą miały możliwości jakie daje działka. Zgodnie z harmonogramem, projekt nowego budynku miałby powstać jeszcze w przyszłym roku, zaś sama budowa w 2022 roku.

Fotografia nagłówkowa, ilustracyjna: Urząd Gminy Pawłowice

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *