Celem Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej który odbywa się pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom” jest rozpowszechnianiu przepisów oraz kształceniu młodzieży w dziedzinach ekologi, ochrony ludności oraz ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Pokazuje i uczy jak posługiwać się podręcznym sprzętem gaśniczym a także organizacji organów ochrony przeciwpożarowej oraz tradycji i historii Straży Pożarnej.

Organizatorem Konkursu jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. Uczestnicy rywalizują w trzech kategoriach wiekowych oraz na poszczególnych szablach eliminacyjnych. Do finału centralnego awansują zwycięscy szczebla wojewódzkiego w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Kategorie Wiekowe:

I Grupa wiekowa – uczniowie klasy I-VI szkół podstawowych

II Grupa wiekowa – uczniowie szkół podstawowych klasy VII-VIII oraz gimnazjum klasy II i III

III Grupa wiekowa – uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych

Zakres Tematów Turnieju:

 • Zagadnienie 1 – Tradycja i historia straży pożarnej
 • Zagadnienie 2 – Umiejętności i przepisy z zakresu ochrony ludności, ekologii i ratownictwa
 • Zagadnienie 3 – Organizacja i zadania ochrony przeciwpożarowej
 • Zagadnienie 4 – Organizacja i zadania OSP oraz ich Związku
 • Zagadnienie 5 – Przyczyny oraz okoliczności powstania  i rozprzestrzeniania się pożarów
 • Zagadnienie 6 – Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej
 • Zagadnienie 7 – Sprzęt ratowniczko-gaśniczy
 • Zagadnienie 8 – Instalacji i urządzenia przeciwpożarowe
 • Zagadnienie 9 – Zasady ewakuacji ludzi i mienia z pomieszczeń na wypadek pożaru
 • Zagadnienie 10 – Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • Tematyka proponowana przez współorganizatorów Turnieju

Źródło: www.zosprp.pl