Pionki: Eksperyment pożarowy w skali rzeczywistej

W dniach 25-26 sierpnia na terenie Ośrodka Szkolenia Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej PSP w Pionkach przeprowadzono eksperyment pożarowy, który pomoże w wypracowaniu rekomendacji dotyczących bezpieczeństwa pożarowego dla budownictwa drewnianego z przeznaczeniem do użytku wielorodzinnego.

Od 2018 roku Instytut Techniki Budowlanej, we współpracy z Państwową Strażą Pożarną prowadzi badania mające na celu umożliwienie rozwoju budownictwa szkieletowego, drewnianego, wielorodzinnego, niepraktykowanego. dotychczas w Polsce.

Zwieńczeniem prowadzonych prac był eksperyment, który umożliwił zbadanie w zbliżonych do rzeczywistości warunkach pożarowych zachowanie się drewnianych elementów budynku oraz pozwolił sprawdzić, jaki mają udział w rozwoju pożaru. Badania pomogą oszacować potencjalne zagrożenia dla użytkowników tego rodzaju budynków oraz strażaków prowadzących w nich działania ratowniczo-gaśnicze.

Na potrzeby eksperymentu zbudowano budynek, składający się z dwóch kondygnacji i czterech modułów. Trzy moduły umieszczono na parterze, czwarty na pierwszym piętrze. W budynku zlokalizowanym na terenie poligonu w Pionkach wydzielono cztery pokoje, dwie łazienki i korytarz. Obiekt został wyposażony w typowe dla lokalu mieszkalnego instalacje tj. wodociągową, elektryczną i wentylacyjną. Wykonano typowe uszkodzenia, które można spotkać w mieszkaniach, takie jak np. otwory w okładzinach na ścianach.

Badanie procesu spalania budynku odbyło się według scenariuszy pożarowych uzgodnionych z Komendą Główną PSP. Realizowano różne warianty rozprzestrzeniania się ognia: trzy scenariusze pożaru we wnętrzu budynku (niewielki pożar w pomieszczeniu zamkniętym, pożar w pomieszczeniu dobrze wentylowanym, w pełni rozwinięty pożar w pomieszczeniu) oraz trzy scenariusze pożaru zewnętrznego.

Eksperyment został sfilmowany. Pobrano także próbki, które po badaniach i analizie dostarczą wiedzy w zakresie spełnienia przez elementy budynku wymagań dotyczących odporności ogniowej, stopnia palności (reakcji na ogień) zastosowanych wyrobów budowlanych oraz rozprzestrzeniania ognia przez elementy wykonane z drewna.

Wyniki badań posłużą do wypracowania propozycji zmian przepisów techniczno-budowlanych w zakresie m. in. bezpieczeństwa pożarowego budynków o konstrukcji drewnianej i tym samym pomogą w rozwoju branży budownictwa drewnianego w Polsce.

Opracowanie: Zespół Prasowy KG
Zdjęcia: st. kpt. Robert Banaszek oraz mł. bryg. Karol Kierzkowski – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie

Fotogaleria: Bartłomiej Kwaśnik

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *