Prezydent spotkał się z komendantem głównym PSP

Prezydent podziękował strażakom za ofiarność. Komendant główny PSP mówił z kolei o finansowaniu i wsparciu ochotniczych straży pożarnych.

W środę (12.02) w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie Prezydenta RR Andrzeja Dudy z Komendantem Głównym PSP st. bryg. Andrzejem Bartkowiakiem. Spotkanie dotyczyło w dużej mierze spraw związanych z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych.

Jak informuje w komunikacie Komenda Główna PSP – Podczas rozmowy Prezydent RP po raz kolejny wyraził swój podziw dla ofiarnej służby strażaków ochotników na rzecz lokalnych społeczności. Na ręce komendanta głównego PSP skierował podziękowania za profesjonalizm, odwagę, sprawność, siłę charakteru oraz ciągłą gotowość do pomocy drugiemu człowiekowi, do ochrony ludzkiego życia i mienia.

Z kolei komendant główny PSP st. bryg. Andrzej Bartkowiak poinformował prezydenta o dodatkowych środkach finansowych jakie MSWiA przeznaczy w 2020 roku na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych. Kwota 40 mln. złotych będzie pochodziła z tzw. „rezerwy klęskowej”, której dysponentem jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Andrzej Bartkowiak przedstawił również informację o przygotowaniu przez MSWiA wspólnie z Komendą Główną PSP, projektu zmian w ustawie o ochronie przeciwpożarowej, dzięki którym możliwe byłoby obniżenie kosztów certyfikacji używanych samochodów pożarniczych, trafiających na wyposażenie OSP.

Planowana zmiana regulacji w zakresie certyfikacji samochodów spotkała się z zadowoleniem prezydenta. Jednocześnie prezydent poprosił o jak najszybsze procedowanie ustawy, a także przygotowanie przepisów wykonawczych. Andrzej Duda wyraził również nadzieję na kontynuację w bieżącym roku programu dofinansowania realizacji zadań jednostek OSP, nałożonych ubiegłoroczną zmianą ustawy o ochronie przeciwpożarowej. W trakcie spotkania również o potrzebie kontynuacji programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2021-2024.

Na zakończenie spotkania st. bryg. Andrzej Bartkowiak przekazał na ręce prezydente zaproszenie do wzięcia udziału w VIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków na Jasną Górę, która odbędzie się 26 kwietnia 2020 r., jak również w Centralnych Obchodach Dnia Strażaka, zaplanowanych na 2 maja br. w Warszawie.

Foto nagłówkowe: Eliza Radzikowska-Biaołobrzewska / Kancelaria Prezydenta RP

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *