Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych opublikowany

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został w piątek projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Przygotowany w MSWiA projekt ustawy zakłada szereg zmian w ustawach o Policji, Straży Granicznej, ochronie przeciwpożarowej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Ochrony Państwa.

Zmiany z zakresu ochrony przeciwpożarowej i PSP zapisano w Artykule 3. i Artykule 4. projektu ustawy. Nowelizacja ustawy o ochronie przeciwpożarowej dotyczy, zapowiadanego już od wielu miesięcy, ułatwienia i przede wszystkim obniżenia kosztów uzyskania świadectwa dopuszczenia dla używanych samochodów pożarniczych, sprowadzanych z zagranicy. Zgodnie z propozycją samochody takie uzyskiwałyby dopuszczenie w formie pozytywnej opinii technicznej wydanej przez instytuty badawcze PSP (CNBOP-PIB w Józefowie koło Warszawy). Opinia taka byłaby wydawana bezterminowo i jednostkowo dla każdego pojazdu w ramach indywidualnego postępowania.

Z kolei zmiany w ustawie o Państwowej Straży Pożarnej dotyczą kwestii wprowadzenia świadczenia  motywacyjnego dla funkcjonariuszy PSP. Przysługiwałoby ono tym funkcjonariuszom, którzy przekroczyli 25 lat stażu służby w kwocie 1500 zł lub 28 lat i 6 miesięcy służby w kwocie 2500 zł. Druga zmiana dotyczy kwestii wyżywienia w naturze strażaków w czasie służby, w tym również podczas długotrwałych akcji ratowniczych, a także wypłaty świadczenia pieniężnego w zamian za wyżywienie. Załącznikiem do ustawy jest projekt rozporządzenia MSWiA regulującego kwestie otrzymywania przez strażaków i inne osoby uprawnione wyżywienia w naturze oraz norm tego wyżywienia.

Projektodawca zapisał również maksymalne limity wydatków Komendanta Głównego PSP na lata 2020-2029, które będą skutkiem finansowym wejścia w życie zmian proponowanych projektem ustawy. Łączny limit zaproponowano na poziomie 119 565 tys. złotych. Zaś w rozbiciu na lata:

   • 2020 r. – 2 195  tys. zł;
   • 2021 r. – 6 610 tys. zł;
   • 2022 r. – 8 510 tys. zł;
   • 2023 r. – 9 650 tys. zł;
   • 2024 r. – 11 080 tys. zł;
   • 2025 r. –  12 930 tys. zł;
   • 2026 r. – 14 440 tys. zł;
   • 2027 r. – 15 620 tys. zł;
   • 2028 r. – 18 490 tys. zł;
   • 2029 r. – 20 040 tys. zł.

MSWiA chce, żeby ustawa weszła w życie 1 lipca br. Projekt jest obecnie na etapie uzgodnień międzyresortowych. Wszystkie proponowane zmiany omówimy szczegółowo wkrótce.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *