PSP na portalu GOV.PL coraz bliżej. Porozumienie z ministrem cyfryzacji podpisane

W siedzibie Komendy Głównej miało dziś miejsce podpisanie porozumienia pomiędzy komendantem głównym PSP a ministrem cyfryzacji. Dotyczy ono uregulowania warunków współpracy w zakresie umożliwienia PSP publikacji treści w ramach Portalu Rzeczpospolitej Polskiej, dostępnego pod adresem GOV.PL.

Dzięki temu portalowi obywatele mają dostęp do całego spektrum usług świadczonych przez administrację publiczną i inne podmioty realizujące zadania publiczne w Polsce. Porozumienie umożliwi ujednolicenie formy i treści publikowanych przez komendy PSP wszystkich szczebli.

Dzięki podpisanemu porozumieniu bardzo ważny obszar funkcjonowania państwa jakim jest Państwowa Straż Pożarna trafia do głównego kanału komunikacji pomiędzy obywatelami a administracją publiczną. Ta komunikacja odbywać się będzie na portalu GOV.PL – powiedział minister Zagórski.

Pomysł nie jest nowy. Już pod koniec lutego komendant główny PSP, Andrzej Bartkowiak powołał zespół zadaniowy do spraw opracowania koncepcji zasad migracji stron internetowych jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej do domeny gov.pl oraz zainicjowania etapu pilotażowego przedsięwzięcia, na czele którego stanął zastępca dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego PSP, mł. bryg. Radosław Moraczewski.

Podpisane dziś porozumienie jest więc kolejnym etapem przybliżającym nas do włączenia serwisów PSP do rodziny stron dostępnych w domenie GOV.PL. Sygnatariuszami porozumienia są nadbryg. Andrzej Bartkowiak komendant główny Państwowej Straży Pożarnej oraz minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Portal GOV.PL wystartował w maju zeszłego roku. Obecnie to blisko 300 witryn różnego rodzaju instytucji publicznych, w tym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, poszczególnych ministerstw, urzędów, placówek dyplomatycznych, a także serwisy tematyczne. Wszystkie charakteryzuje wspólna, jednolita szata graficzna. Wedle zapowiedzi Ministerstwa Cyfryzacji, jeszcze w tym roku do portalu dołączy kolejne 30 witryn, w tym pierwsze strony internetowe jednostek Państwowej Straży Pożarnej. W przyszłości mają do niego dołączyć również strony jednostek samorządu terytorialnego. To wszystko dla łatwiejszego dostępu do informacji oraz ujednolicenia przekazywanych treści.

Portal z każdym miesiącem cieszy się coraz większą popularnością wśród użytkowników sieci.

Jak informuje MC: Od stycznia do maja 2020 r. użytkownicy wyświetlili treści portalu ponad 680 milionów razy.

Zaś czerwiec zamknął się liczbą blisko 108 milionów odsłon.

Foto: Artur Kowalczyk, Przegląd Pożarniczy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *