PSP ze Świecia przeniosła się do nowej komendy

Po wielu latach starań i różnych perturbacji Państwowa Straż Pożarna w Świeciu przeniosła się do nowej siedziby. Działania zmierzające do budowy nowej strażnicy dla zawodowych strażaków trwały ponad 12 lat. Wartość całej inwestycji zamknęła się w kwocie blisko 15 milionów złotych.

Mija miesiąc odkąd Państwowa Straż Pożarna w Świeciu (kujawsko-pomorskie) przeniosła się do nowej siedziby, zlokalizowanej przy ulicy Wojska Polskiego, w sąsiedztwie szpitala powiatowego. Koszt jej budowy pochłonął ponad 14,8 miliona złotych. Potrzebę budowy w Świeciu nowej strażnicy dostrzeżono jeszcze w pierwszej dekadzie XXI wieku. W 2008 roku rozpoczęła się procedura pozyskania zgody na przejęcie terenu pod budowę nowego obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu. 1 stycznia 2011 r. – Decyzją Starosty Świeckiego – Komenda Powiatowa PSP w Świeciu otrzymała w trwały zarząd nieruchomości gruntowe pod inwestycję – 1,37 ha w sąsiedztwie szpitala. Działka zlokalizowana jest na obrzeżach miasta. W latach 2014-2015 powstała dokumentacja projektowa, której wykonanie sfinansowały powiat świecki i gmina Świecko.

Roboty budowlane ruszyły jeszcze w 2015 roku. Zgodnie z ówczesnymi planami miały zakończyć się w roku kolejnym. Niestety, po zmianie władzy na szczeblu centralnym miało miejsce wstrzymanie środków z budżetu państwa na kontynuację inwestycji. To skutkowało również wygaśnięciem umowy z dotychczasowym wykonawcą, firmą EBUD z Bydgoszczy. W 2017 roku, w życie weszły przepisy ustawy o ustanowieniu rządowego programu modernizacji służb mundurowych na lata 2017-20. Dzięki środkom z tego programu możliwe było wznowienie robót budowlanych, które wraz z wyposażeniem nowego obiektu, trwały niemal do końca 2020 roku.

Na nowe obiekty Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu składają się: budynek główny strażnicy, budynek gospodarczy, wieża do ćwiczeń, boiska sportowe i wiata. Łączna powierzchnia budynków wynosi 2 296 m2, ich kubatura to ok. 13 249 m3. W budynku strażnicy znajdują się m. in.: Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP, dziewięć przelotowych stanowisk garażowych dla trzynastu samochodów i pozostałego sprzętu, magazyn, myjnia, pralnica do ubrań specjalnych wraz z suszarką oraz i stacja obsługi sprzętu ochrony układy oddechowego. Na piętrze zlokalizowane są biura Komendy Powiatowej PSP, część szkoleniowa oraz socjalno-bytowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, siłownia oraz świetlica przystosowana do prowadzenia szkoleń m.in., z których korzystać będą również druhowie OSP działających na terenie powiatu. W świeckiej jednostce PSP pracują 64 osoby, z czego 47 to strażacy pełniący służby w systemie zmianowym w JRG i Stanowisku Kierowania.

Nadal nie wiadomo co stanie się z obiektami, opuszczonymi przez świecką PSP. Nieodpłatnym przejęciem obiektów przy ulicy Laskowickiej zainteresowane jest Starostwo. Miałaby tam zostać przeniesiona biblioteka. Władze powiatu chciałyby również uruchomić tam zakład aktywizacji zawodowej, jak też dać siedzibę dla coraz liczniejszych organizacji pozarządowych działających w Świeciu. Decyzja o dalszym losie położonej w atrakcyjnej lokalizacji nieruchomości należeć będzie jednak do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Foto: Starostwo Powiatowe w Śremie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *