Rozbudowany system wideokonferencji w służbie małopolskiej PSP

W ubiegłym roku małopolska PSP wdrożyła system wideokonferencji oparty o infrastrukturę Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej 112 (OST112). Dziś system wykorzystywany jest w walce z koronawirusem.

W roku 2019 Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie zrealizowała projekt pod nazwą „Na straży danych – cyfryzacja procesów realizowanych w jednostkach PSP woj. małopolskiego wraz z budową systemu bezpieczeństwa danych”. W ramach projektu strażacy wdrożyli usługę wideokonferencji pozwalającą na prowadzenie jednoczesnych sesji za pomocą terminali wideokonferencyjnych, które trafiły do wszystkich komend i jednostek ratowniczo-gaśniczych w województwie. System działa w oparciu o infrastrukturę Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej 112 (OST112) oraz łącz internetowych.

Jak się okazuje system, powstał w porę. Aktualnie wykorzystywany jest do prowadzenia szkoleń, narad i odpraw służbowych, także tych, związanych z zagrożeniami wynikającymi z rozprzestrzeniającego się koronawirusa SARS-CoV-19

Jest to szczególnie istotne w czasie zagrożenia koronawirusem, gdy wszyscy staramy się ograniczyć bezpośredni kontakt z drugą osobą. System ten umożliwia bieżącą wymianę informacji w zakresie aktualnej sytuacji epidemiologicznej związanej z koronawirusem w naszym województwie oraz koordynację podejmowanych działań – mówi mł. bryg. Sebastian Woźniak – rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Dzięki systemowi Małopolski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Marek Bębenek wraz ze swoim zastępcą st. bryg. Piotrem Filipkiem mogą zdalnie uczestniczyć w cyklicznych spotkaniach z Wojewodą Małopolskim Piotrem Ćwikiem, a następnie przekazane informacje i ustalenia z odpraw, również tą samą drogą przekazać komendantom powiatowym (miejskim) PSP oraz dowódcom wszystkich JRG w województwie.

Za pośrednictwem wideokonferencji odbywają się również odprawy kadry kierowniczej KW PSP w Krakowie, jak również naczelników poszczególnych wydziałów z funkcjonariuszami pracującymi zdalnie – zaznacza mł. bryg. Sebastian Woźniak.

Foto: Archiwum KW PSP Kraków

System pozwala również na prowadzenie wideokonferencji pomiędzy komendantami powiatowymi (miejskimi) PSP, a dowódcami szczebla interwencyjnego jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do KSRG funkcjonujących na ich terenach. Wykorzystując ten właśnie system strażacy z komend powiatowych mogą zdalnie szkolić druhów w zakresie m.in. zasad prawidłowego, bezpiecznego użytkowania odzieży zabezpieczającej przed czynnikami biologicznymi i elementów ochrony osobistej ratownika jak również procedury postępowania w przypadku działań realizowanych przy zagrożeniu koronawiruesm wywołującym chorobę Covid-19. Takie zdalne szkolenia przeprowadzili już chociażby funkcjonariusze z Zakopanego i Wadowic.

Foto: Archiwum KW PSP Kraków

Na tym jednak nie koniec.

Strażacy udostępnili system wideokonferencji Wojewodzie Małopolskiemu, który za jego pośrednictwem prowadzi narady z podległymi służbami, czy też Dyrektorami Urzędu, jak również Dyrektorami szpitali – podkreśla rzecznik małopolskiej straży pożarnej.

Małopolscy strażacy aktywnie uczestniczą w działaniach wspomagających inne służby w walce z koronawirusem, niemal od początku. Według aktualnych danych PSP z dziś, w Małopolsce strażacy działają przy trzech mobilnych izbach przyjęć przy szpitalach, a także w dwóch punktach kontrolnych na granicy państwa. Druhowie z wielu OSP zajmują się natomiast dostarczaniem żywności osobom objętym kwarantanną.

Fotografia nagłówkowa: KW PSP Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *