Ruszył konkurs „Małopolskie OSP-2020”

Ponad 5 300 tys. złotych przeznaczył na wsparcie ochotniczych straży pożarnych Samorząd Województwa Małopolskiego. W czwartek ogłoszono start konkursu „Małopolskie OSP-2020”.

Jak informuje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – dofinansowanie może być przeznaczone na:

      • prace budowlano-remontowe remiz strażackich, tj. modernizacja, przebudowa, jak również budowa nowych remiz strażackich,
      • zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych, tj. zakup sprzętu, kursu kwalifikowanego pierwszej pomocy bądź jego recertyfikacji, samochodu oraz remont samochodu,
      • zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych , tj. zakup i montaż sprzętu pralniczego, suszącego wraz z wyposażeniem i dodatkowym osprzętem do prania, dezynfekcji, impregnacji i suszenia specjalistycznej odzieży strażackiej wraz z dezynfekcją elementów wyposażenia strażaka.

Z wnioskami o dofinansowanie powyższych zadań zwracać się mogą wszystkie gminy z terenu województwa małopolskiego. Jeżeli dofinansowanie dotyczy prac budowlano-remontowych remiz strażackich wnioski należy składać do 15 kwietnia br. W przypadku zadań z zakresu zapewnienia gotowości bojowej jednostkom OSP termin jest krótszy, bo upływa 3 kwietnia. Szczegółowe informacje na temat konkursów dostępne są na stronie internetowej https://bip.malopolska.pl/umwm w zakładce Rolnictwo → Konkursy oraz https://www.malopolska.pl w zakładce Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Samorząd Województwa Małopolskiego od lat wspiera ochotnicze straże pożarne. Tylko w latach 2015-2019 przekazał 148 gminom ponad 6,72 mln zł przeznaczonych na zapewnienie gotowości bojowej w 566 jednostkach OSP. Dotacja mogła być przeznaczona na zakup m.in. systemów selektywnego alarmowania, sprzętów ratowniczo-gaśniczych, odzieży ochronnej do działań bojowych, szkoleń oraz samochodów.

Od 2018 roku z budżetu Województwa dofinansowuje się również zakup samochodów pożarniczych dla OSP. W ciągu dwóch minionych lat dofinansowano zakup 18 lekkich samochodów pożarniczych oraz 6 lekkich i 30 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych. Kwota dofinansowania wyniosła 2 967 450 zł. Historia dofinansowań do prac remontowo-budowlanych jest jeszcze dłuższa, gdyż sięga 2009 roku. W ciągu dziesięciu minionych lat z pomocą Województwa Małopolskiego przeprowadzono prace remontowe w 824 remizach w całym województwie, a kwota przekazanego dofinansowania wyniosła ponad 36 milionów złotych.

Pełną listę tegorocznych beneficjentów konkursu poznamy prawdopodobnie w maju, bądź czerwcu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *