Ruszyły programy wsparcia dla mazowieckich OSP

Jedenaście milionów złotych chce przeznaczyć Samorząd Województwa Mazowieckiego na realizację dwóch programów wsparcia dla jednostek OSP z terenu województwa. Na wnioski Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego czeka tylko do 14 lutego.

Tak jak w latach ubiegłych Samorząd Województwa Mazowieckiego uruchomił dwa programy skierowane do miast i gmin oraz ochotniczych straży pożarnych z całego Województwa. Program „OSP-2020” obejmuje dofinansowanie zakupu samochodów i sprzętu pożarniczego. Z kolei w ramach „Mazowieckie strażnice OSP-2020” samorząd dofinansuje remonty strażnic ochotniczych straży pożarnych. W sumie do rozdysponowania jest jedenaście milionów złotych.

Najwięcej, bo osiem milionów złotych, przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodów i sprzętu. Z tej puli będzie można ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do stu tysięcy złotych do zakupu średniego i ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego lub do siedemdziesięciu tysięcy złotych do zakupu samochodu lekkiego. Z tej puli można będzie uzyskać wsparcie w zakupie specjalistycznego sprzętu z zakresu ratownictwa medycznego, technicznego, drogowego lub pożarniczego. W tym przypadku dofinansowanie nie przekroczy 50% wartości kupowanego przedmiotu. Od decyzji mazowieckich radnych zależeć będzie, czy z tych środków możliwy będzie również zakup kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka, a więc hełmów, butów, ubrań i rękawic specjalnych.

Pozostałe trzy miliony złotych to pula programu „Mazowieckie strażnice OSP-2020”. Tutaj można starać się o dofinansowanie remontu strażnicy OSP. Maksymalna kwota o jaką można się starać to dwadzieścia tysięcy złotych. Wsparcie może być przeznaczone na remont pomieszczeń lub części pomieszczeń, które są wykorzystywane do zadań OSP z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zakup materiałów budowlanych, pokrycie kosztów robocizny, bądź opracowania dokumentacji niezbędnej do wykonania prac remontowych.

W przypadku obu programów o dofinansowanie zadań ubiegać się mogą jedynie miasta i gminy z województwa mazowieckiego. Każda gmina może złożyć po jednym wniosku i tylko na jedną OSP. Wsparciem mogą być objęte jednostki OSP wpisane do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) oraz te, które pretendują do spełnienia warunków włączenia do tego systemu.Czasu jest niewiele, bowiem termin składania wniosków upływa 14 lutego. Liczy się data wpływu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Pełną listę gmin i jednostek OSP, które otrzymają dofinansowanie poznamy w kwietniu, bądź maju tego roku

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *