Strażacy będą dowozić na szczepienia przeciw COVID-19

W piątek odbyło się spotkanie Michała Dworczyka, szefa KPRM z nadbryg. Andrzejem Bartkowiakiem, komendantem głównym PSP i dh. Waldemarem Pawlakiem prezesem ZG ZOSP RP. Jego tematem było wsparcie strażaków w akcji szczepień przeciw COVID-19.

W związku z ogólnopolską akcją szczepień przeciw COVID-19 rząd podjął decyzję o wsparciu przez straż pożarną gmin. Temu tematowi poświęcone było piątkowe (18.12) spotkanie Michała Dworczyka z szefem PSP nadbryg. Andrzejem Bartkowiakiem i prezesem Zarządu Gminnego Związku OSP RP dh. Waldemarem Pawlakiem. Jego efektem jest list intencyjny podpisany przez uczestników tego spotkania.

Zgodnie z treścią listu intencyjnego Zarząd Główny Związku OSP RP włączy się w proces komunikacji i edukacji publicznej mający na celu budowanie zaufania wobec strategii szczepień i samej szczepionki. Rolą Związku będzie również angażowanie ochotników w proces szczepień i motywowanie Polaków do decyzji o przystąpieniu do szczepienia. Kancelaria premiera zobowiązała się natomiast do przekazania Związkowi środków ochrony indywidualnej, które następnie trafią do jednostek OSP uczestniczących w akcji wsparcia programu szczepień. Co istotne, druhowie uprawnieni do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych będą mogli skorzystać ze szczepień na COVID-19 poza kolejką, na podobnych zasad jak funkcjonariusze służb mundurowych.

Zadaniem strażaków będzie również udzielenie pomocy w dotarciu do punktów szczepień osobom, które nie mogą tam dojechać we własnym zakresie. Gminy będą wskazywały potrzeby i przekazywały je komendantom miejskim i powiatowym PSP. Państwowa Straż Pożarna określi potencjał zaangażowania sił i środków PSP i jednostek ochotniczych straży pożarnych. Będzie również koordynować działania związane z przewozem osób do punktów szczepień pojazdami straży pożarnych. Rząd zadeklarował udzielenie wsparcia finansowego gminom na organizację akcji na swoim terenie. Zapewniono, że cała akcja z udziałem strażaków będzie przebiegała z zachowaniem reżimu sanitarnego w uzgodnieniu z lokalnymi inspektorami sanitarnymi.

Narodowy program szczepień przeciw COVID-19 ruszy najprawdopodobniej po Nowym Roku.  W pierwszej kolejności zaszczepić będą się mogli pracownicy ochrony zdrowia i funkcjonariusze służb mundurowych. Według informacji rządu do Polski trafi ponad 60 milionów dawek szczepionek różnych producentów, to powinno zaspokoić wszystkie potrzeby kraju.

Fotografia nagłówkowa: mł. kpt. Tomasz Banaczkowski, Gabinet Komendanta Głównego PSP

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *