W Iłży powstanie jednostka PSP? MSWiA nie mówi nie

O potrzebie powołania nowej jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP w powiecie radomskim przypomniał na początku roku, pochodzący z Radomia poseł Konrad Frysztak. Nowa jednostka miałaby zabezpieczać południowe rejony powiatu.

Na początku roku radomski poseł Konrad Frysztak (Koalicja Obywatelska) skierował, za pośrednictwem Marszałka Sejmu RP, interpelację do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego w sprawie lokalizacji w Iłży jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej.

Iłża to duży ośrodek miejski w tej części województwa. Mieszka w nim kilkanaście tysięcy osób, które każdego dnia pokonują wiele kilometrów w drodze np. do pracy. Iłża to siedziba gminy miejsko-wiejskiej, do której często przyjeżdżają osoby mieszkające w sąsiednich wsiach. Wszystko to rodzi duży ruch komunikacyjny, który niestety wiąże się z ryzykiem wypadków drogowych argumentował w interpelacji poseł Konrad Frysztak.

Dalej poseł wspomniał również o budowanej obwodnicy miasta, dzięki której ruch pojazdów w znacznej części przeniesie się po za miasto. Duży ruch na nowej trasie również będzie generował ryzyko powstania kolizji i wypadków drogowych. Wśród innych czynników stwarzających zagrożenia dla bezpieczeństwa na terenie Iłży i okolic, a co za tym idzie przemawiających za utworzeniem w tym mieście profesjonalnej jednostki PSP, poseł Frysztak wymienia m.in. rozwój sieci placówek usługowo-handlowych i przemysłu, ale też zagrożenia związane z pracą w rolnictwie. O potrzebie powołania tej jednostki, zdaniem posła, świadczy również długi czas dojazdu zastępów PSP z Radomia, który wynosi nawet 35 minut.

Na zakończenie poseł Konrad Frysztak zadał ministrowi Kamińskiemu siedem pytań dotyczących przedmiotu interpelacji:

   1. Czy Pan Minister i podlegli Panu komendanci PSP planują utworzenie i budowę jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Iłży?
   2. Jeśli tak, to kiedy są planowane pierwsze prace związane z powstaniem jednostki?
   3. Jaki będzie koszt utworzenia nowej jednostki?
   4. Kiedy jest planowane zakończenie inwestycji?
   5. Ile osób znajdzie pracę w nowej jednostce?
   6. Jakie dokładnie będą zadania nowej jednostki i jej pracowników? Na dokładnie jakim obszarze będzie funkcjonowała nowa jednostka?
   7. Jaki będzie koszt wyposażenie jednostki w sprzęt ratowniczo-gaśniczy?

Odpowiedź na interpelację z MSWiA do Marszałka Sejmu wpłynęła w piątek (24 stycznia). W imieniu ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego, odpowiedzi udzielił Maciej Wąsik, sekretarz stanu w MSWiA, odpowiedzialny w resorcie za problematykę ochrony przeciwpożarowej. Wiceminister Wąsik nie odpowiedział wprost na zadane pytania. Zapewnił jednak, że:

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji dostrzega potrzebę powstawania kolejnych jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP, w tym na terenie wskazanym przez Pana Posła.

Dalej Maciej Wąsik poinformował, że w Komendzie Głównej PSP opracowano analizę dotyczącą możliwości rozszerzenia sieci jednostek PSP oraz zapotrzebowania na dodatkowe etaty w poszczególnych województwach. W analizie uwzględniono m.in. charakterystykę poszczególnych obszarów chronionych, występujące tam zagrożenia, aktualne rozmieszczenie sieci jednostek ratowniczo-gaśniczych, a także liczby przeprowadzonych przez nie interwencji. O tym czy w strukturze Komendy Miejskiej PSP w Radomiu powstanie nowa JRG zdecydują nie tylko wyniki analizy, ale przede wszystkim kształt przygotowywanej właśnie nowej ustawy modernizacyjnej z perspektywą na lata 2021-2025.

Obecnie w strukturze Komendy Miejskiej PSP w Radomiu funkcjonują 4 jednostki ratowniczo-gaśnicze. Trzy z nich działają na terenie Radomia. Czwarta, z siedzibą w Pionkach, zabezpiecza północno-wschodnie rejony powiatu radomskiego.

Foto nagłówkowe: Radom998

One Reply to “W Iłży powstanie jednostka PSP? MSWiA nie mówi nie”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *