ZOSP apeluje o zawieszenie obowiązku aktualizacji zaświadczeń lekarskich i KPP

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych zwrócił się dziś z wystąpieniem do ministrów spraw wewnętrznych i administracji oraz zdrowia o zawieszenie obowiązku aktualizacji zaświadczeń lekarskich i recertyfikacji uprawnień ratownika kpp.

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP skierował w poniedziałek (23.03) dwie prośby dotyczące czasowego zawieszenia obowiązku aktualizacji uprawnień niezbędnych do udziału w akcjach ratowniczych. Pierwsza prośba skierowana jest do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dotyczy podjęcia prac legislacyjnych, których celem byłoby czasowe zawieszenie obowiązku aktualizacji zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w działaniach ratowniczych.

Zawieszenie takie powinno obowiązywać przynajmniej do czasu odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego – proponuje ZOSP RP.

Według Związku, można przyjąć, ze każdego miesiąca ponad 5.500 ratowników OSP powinno poddać się ponownym okresowym badaniom lekarskim. Jak wiadomo w obecnych warunkach prawnych posiadanie ważnych i aktualnych okresowych badań lekarskich jest warunkiem udziału strażaka w akcjach ratowniczo-gaśniczych, podobnie jak pełnoletność i ukończenie z wynikiem pozytywnym szkolenia podstawowego.

Z podobnym apelem, ale w kwestii obowiązku okresowej recertyfikacji uprawnień ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy, władze Związku zwróciły się do Ministra Zdrowia.

Związek szacuje, że: każdego miesiąca ponad 1.200 ratowników OSP powinno przystąpić do egzaminu weryfikacyjnego.

W obecnym stanie prawnym bez tego egzaminu utraciliby uprawnienia do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym.

Powyższe propozycje wynikają z sytuacji, jaka od kilku tygodni ma miejsce w kraju po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii, w związku z rozprzestrzeniającą się epidemią choroby wywoływanej przez koronawirusa SARS CoV-2.

Foto nagłówkowe: Wiktoria M.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *