456 samochodów dla OSP z państwowym dofinansowaniem

456 OSP może liczyć na dofinansowanie zakupu samochodów z funduszy będących w dyspozycji MSWiA oraz Komendy Głównej PSP. Łączna wartość dofinansowania to ponad 175 milionów złotych. Wczoraj wiceszef MSWiA Maciej Wąsik, nadzorujący ochronę przeciwpożarową, zatwierdził listę jednostek, które otrzymają dofinansowanie.

Dziś poznaliśmy listę jednostek ochotniczych straży pożarnych, które mogą liczyć na państwowe dofinansowanie do zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych.

W środę (19.01) wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik zatwierdził wykaz jednostek ochotniczych straży pożarnych, przewidzianych do dofinansowania na zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych w 2022 r. – poinformowała późnym popołudniem Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.

Łączna wartość dofinansowania wyniesie 175 mln 215 tys. złotych. Z tego dotacje MSWiA (dla OSP niewłączonych do KSRG) oraz dotacje dla jednostek działających w ramach KSRG to 164 mln 112 tys. złotych. Resztę (11 mln 103 tys. zł.) stanowią środki pozostające w dyspozycji Komendanta Głównego PSP, a pochodzące z odpisu od obowiązkowych ubezpieczeń od ognia.

Zgodnie z założeniem, dzięki tym dofinansowaniom, strażacy-ochotnicy pozyskają w bieżącym roku 83 fabrycznie nowe samochody ratowniczo-gaśnicze typu lekkiego, 304 typu średniego oraz 69 typu ciężkiego. Komenda Główna PSP oszacowała ich łączną wartość na około 383 mln zł.

Pełna lista jednostek, którym przyznano dofinansowanie

W odróżnieniu od lat poprzednich, w 2022 roku nie będzie wspólnego montażu środków pochodzących z MSWiA i KG PSP oraz środków funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wynika to z wygaśnięcia obowiązującego w poprzednich latach porozumienia między MSWiA i Ministerstwem Klimatu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »