Ćwiczenia „ZIELONKA LNG 2021”

W dniach 21-22 września 2021 roku przeprowadzono ćwiczenia pod kryptonimem „Zielonka LNG 2021”, które miały na celu doskonalenie prowadzenia działań ratowniczych i gaśniczych w sytuacji wystąpienia pożaru rozlewiska gazu LNG, rozszczelnienia instalacji przesyłowej oraz głowicy eksploatacyjnej gazu płynnego.

Organizatorem ćwiczeń było przedsiębiorstwo Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo przy współpracy z Komendą Wojewódzką PSP w Warszawie.

Pierwszego dnia zorganizowano warsztaty dla kadry dowódczej PSP woj. mazowieckiego oraz funkcjonariuszy Szkoły Głównej Służby Pożarniczej obejmujące zajęcia teoretyczne z zakresu właściwości fizykochemicznych mieszaniny wodorowo-metanowej oraz sposobów magazynowania i przewożenia LNG. Podczas części teoretycznej omówiono również taktykę działań ratowniczych podczas wystąpienia wycieku lub pożaru LNG, a także współpracę pomiędzy ratownikami górniczymi PGNiG oraz strażakami PSP i OSP.

Podczas części praktycznej sprawdzono metody gaszenia pożaru rozlewiska LNG za pomocą wody, piany ciężkiej, piany średniej oraz proszku gaśniczego. Następnie ratownicy górniczy PGNiG przeprowadzili akcję likwidowania pożaru w wyniku rozszczelnienia zaworu w głowicy służącej do wydobycia gazu ziemnego.

Podczas ćwiczeń odbył się również panel ekspercki, który wyjaśnił zaproszonym obserwatorom oraz uczestnikom ćwiczeń technologię i możliwości jakie oferuje gaz LNG. Podczas spotkania przybliżono plany mające na celu wykorzystanie wodoru lub mieszaniny wodorowej w gospodarstwach domowych oraz możliwości wykorzystania wodoru do wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem w motoryzacji.

Opracowanie i zdjęcia: bryg. Karol Kierzkowski – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »