Piękny gest strażaków z OSP Szypliszki

Dzięki zaangażowaniu Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) Szypliszki, mieszkańcom tego malowniczego regionu przekazane zostały nowoczesne czujniki tlenku węgla, zakupione za środki pozyskane przez strażaków ze zbiórek elektrycznych śmieci w ramach pierwszej, ogólnopolskiej akcji „OSP na straży środowiska”. Projekt realizowany jest we współpracy z Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych OSP RP, MB Recycling oraz Fundacją Odzyskaj Środowisko.

Akcja, która zdobyła wsparcie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Lasów Państwowych oraz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, zyskuje coraz większe uznanie wśród społeczności lokalnych oraz jednostek OSP z całego kraju. Już teraz, dzięki wspólnej mobilizacji, zebrano ponad 3 800 ton elektrycznych śmieci, które trafią do profesjonalnych zakładów przetwarzania. Ta imponująca ilość ma rzeczywisty wpływ na ochronę naszego środowiska naturalnego, dowodząc, że działania lokalnych społeczności mogą mieć globalne konsekwencje. Jednocześnie jest to kolejna możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych przez OSP na doposażenie jednostki lub, jak w przypadku OSP Szypliszki na wsparcie społeczności lokalnej.

Cieszymy się, że możemy dzięki środkom uzyskanym za zbiórkę 5,6 ton elektrycznych śmieci zapewnić naszym mieszkańcom dodatkowe narzędzie zwiększające ich bezpieczeństwo a jednocześnie dołożyć kolejną cegiełkę do systemu ochrony środowiska – mówi Prezes OSP Szypliszki, Tomasz Niedźwiecki pomysłodawca tej charytatywnej akcji.

Przekazane potrzebującym mieszkańcom gminy Szypliszki czujki stanowią doskonały przykład, ale i fragment wysiłków strażaków biorących udział w tej ogólnopolskiej akcji.

Jednostki uczestniczące w akcji OSP na straży środowiska mogą wykorzystać pozyskane środki także na doposażenie jednostki i sfinansowanie lub współfinansowanie wyposażenia osobistego i ochronnego czy sprzętu bojowego. Projekt ma naprawdę wielu beneficjentów jak chociażby same jednostki czy okoliczni mieszkańcy. Efektem ubocznym jakże pożądanym są także długofalowe korzyści dla środowiska – właściwa zbiórka elektrycznych odpadów – dodaje Sławomir Borowski ze Związku OSP RP.

Wiemy jak istotny problem stanowią wielkogabarytowe e-odpady w mniejszych miejscowościach dlatego akcja OSP na straży środowiska ma dla nas szczególne znaczenie i jesteśmy dumni z jej dynamicznego rozwoju – podsumowuje Artur Rzysko z ramienia MB Recycling.

Niemal 800 jednostek OSP z całej Polski bierze już udział w akcji zbierania niepotrzebnego sprzętu, za co zostało im przekazane prawie 2 mln zł. Projekt cieszy się wsparciem społeczności lokalnych, które dostrzegają w nim szansę na ochronę najbliższego środowiska naturalnego, oraz dodatkowe realne wsparcie finansowe jednostki OSP.

Opracowanie Weronika Zawadzka, MB Recycling
Foto: MB Recykling


Napisz do autora

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »