25 mln złotych dla MDP. Druhowie odbierają promesy

We wrześniu br. Rada Ministrów podjęła uchwałę o przekazaniu z rezerwy ogólnej budżetu państwa kwoty 25 mln złotych na zakup sprzętu dla młodzieżowych drużyn pożarniczych OSP. Obecnie w całym kraju odbywają się spotkania, na których poszczególne jednostki OSP odbierają promesy na przyznane dotacje.

Na posiedzeniu z 5 września br. Rada Ministrów zdecydowała o przekazaniu Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji kwoty 25 mln złotych z rezerwy ogólnej budżetu państwa. Cała kwota została przeznaczona na dotacje dla ochotniczych straży pożarnych, na zakup niezbędnego sprzętu dla członków młodzieżowych i dziecięcych drużyn pożarniczych. Projekt ten realizowany jest w ramach szerszego programu „Przygotowanie ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”.

Na przełomie września i października jednostki OSP, w których funkcjonują drużyny młodzieżowe składały wnioski o przyznanie dotacji. Za pozyskane dotacje OSP mogą zakupić elementy wyposażenia do zawodów sportowo-pożarniczych dla MDP, elementy umundurowania i wyposażenia osobistego, a także sprzęt teleinformatyczny, który będzie wykorzystywany na szkoleniach dla młodych druhów. Szczegółową listę asortymentu, zawierającą ponad 60 pozycji, zatwierdził pod koniec września komendant główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak.

W październiku wnioski zostały poddane analizie. Dokonano również rozdziału środków na poszczególne województwa, a następnie powiaty. W skali całego kraju dodatkowe fundusze trafią na konta 5206 jednostek OSP, w których działają młodzieżowe i dziecięce drużyny pożarnicze.

Przełom października i listopada to uroczyste spotkania, w trakcie których druhowie odbierają promesy na przyznane dotacje. W spotkaniach – oprócz przedstawicieli jednostek OSP i MDP – udział biorą przedstawiciele kierownictwa PSP na wszystkich szczeblach i politycy związani z obozem rządzącym. Pierwsze przelewy powinny być już na kontach OSP.

Według oficjalnych danych, przy polskich OSP działa ok. 6200 drużyn dziecięcych i młodzieżowych. Zrzeszają one około 76 tys. członków w wieku od kilku do 18 lat.

Fotografia nagłówkowa: Przekazanie promes w KM PSP Płock / KW PSP Warszawa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »