Bytomscy strażacy przeprowadzili się do nowej siedziby

W minioną środę, czyli kilka miesięcy wcześniej niż pierwotnie zakładano, strażacy z Bytomia przeprowadzili się do nowej siedziby przy ulicy Łużyckiej. Nowy obiekt powstał w niespełna dwa lata. Budowa kosztowała blisko 26 milionów złotych.

W minioną środę (20 maja) zakończyły się przenosiny Komendy Miejskiej PSP w Bytomiu ze strażnicy przy ulicy Strażackiej, do nowej siedziby na Łużyckiej. Nowy obiekt Komendy powstał na działce o powierzchni blisko 25 tys. m2. Jest to podzielony na 3 segmenty obiekt wraz z towarzyszącą mu infrastrukturą, placem manewrowym, parkingami i wyjazdami na drogi publiczne.

  • Segment A – to trzykondygnacyjny budynek administracyjny Komendy, w którym znalazły się pomieszczenia biurowe poszczególnych komórek KM PSP, w tym Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP i sala sztabowa. Tutaj swoją siedzibę ma również Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Bytom, w którego skład wchodzi również PCZK,
  • Segment B – to dwukondygnacyjny budynek zajmowany przez Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą. W jego skład wchodzą 18-stanowiskowa hala garażowa, a także szatnie, sale wykładowe, siłownia, sala wielofunkcyjna, pomieszczenia socjalne, a także warsztat obsługi i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz magazyn sprzętu nurkowego dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno – Nurkowego,
  • Segment C – to jednokondygnacyjny budynek z przeznaczeniem na pomieszczenia techniczne, magazyny. Do tej części strażnicy zaliczana jest również wspinalnia.

Budowa strażnicy pochłonęła blisko 26 milionów złotych. Gros tych środków pochodzi z budżetu państwa w ramach rządowego programu modernizacji służb mundurowych na lata 2017-20. Ponad 2,2 miliona złotych dołożył Wojewoda Śląski, zaś Miasto Bytom sfinansowało opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, na który przeznaczono około 150 tys. zł. Prace budowlane ruszyły w drugiej połowie 2018 roku.

Z powodu obowiązującego w Polsce stanu epidemii w związku z Covid-19 otwarcie nowego obiektu nie jest na razie możliwe. Uroczystości z tym związane, jak również przekazanie sztandaru odbędą się  w innym terminie.

Póki co nieznany jest dalszy los dotychczasowej, wybudowanej w 1904 roku, strażnicy. Obiekt nie spełnia współczesnych wymogów dla jednostek PSP. Również garaże są zbyt małe dla coraz nowszych pojazdów ratowniczo-gaśniczych i specjalistycznych wykorzystywanych przez Państwową Straż Pożarną. Kilka miesięcy temu jeden z miejskich radnych zaproponował, aby w budynku po strażnicy zorganizować miejskie muzeum. Póki co pomysł nie spotkał się z akceptacją władz miasta. Budynek należy do skarbu państwa, ostateczne decyzje w tym zakresie należeć będą do Wojewody Śląskiego.

Fotografia nagłówkowa: Urząd Miasta Bytom

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »