Ćwiczenia ratownicze lubuskich strażaków „Moduł 2021″

W dniach od 14 do 15 października 2021 r. na obszarze Puszczy Noteckiej zostały przeprowadzone ćwiczenia pk. „Moduł 2021”. Ćwiczenia zostały przeprowadzone dla sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z województwa lubuskiego wyznaczonych do pracy w Module Pomp Wysokiej Wydajności Zachód. Jest to komponent przeznaczony do działań powodziowych poza granicami kraju.

Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie działania unijnego mechanizmu ochrony ludności Unii Europejskiej podczas zdarzeń związanych z zagrożeniami powodziowymi w zakresie wsparcia kraju poszkodowanego siłami ratowniczymi z Polski.

Cele pośrednie ćwiczeń skupiały sie na:

  1. sprawdzeniu funkcjonowania zabezpieczenia logistycznego podczas dużych działań ratowniczych;
  2. ocenie i optymalizacja funkcjonowania centralnego odwodu operacyjnego;
  3. doskonaleniu umiejętności dowodzenia pododdziałami centralnego odwodu operacyjnego w sytuacji powodziowej przez kadrę dowódczą Państwowej Straży Pożarnej;
  4. doskonaleniu wielopoziomowej struktury dowodzenia oraz reagowania na dynamicznie zmieniającą się sytuację;
  5. przypomnieniu zasad organizacji modułów pomp wysokiej wydajności utworzonych z zasobów Państwowej Straży Pożarnej w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności Unii Europejskiej;
  6. rozwijaniu umiejętności reagowania na nagłe zmiany sytuacji, komplikacje i utrudnienia;
  7. kształtowaniu umiejętności współpracy z podmiotami odpowiedzialnymi za przekazywanie informacji opinii publicznej oraz zarządzanie informacjami w sytuacjach kryzysowych.

Sprawdzenie gotowości związku taktycznego jest elementem doskonalenia zawodowego. Przeprowadzenie praktycznych ćwiczeń daje możliwości wyeliminowania i poprawienia błędów co wiąże sie z podniesieniem wartości bojowej Modułu HCP.

Opracowanie: st. kpt. Dariusz Szymura

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »