Ćwiczenia z udziałem statków powietrznych – „Pronar 2022”

14 września 2022 r. na terenie zakładu produkcyjnego „Pronar” Sp. z o.o. w Narwi obyły się ćwiczenia w zakresie zdarzeń z udziałem statków powietrznych pod kryptonimem „Pronar 2022”.

W ćwiczeniach udział wzięli strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Hajnówce, Ochotniczej Straży Pożarnej w Mochnatym, Narwi, Nowokorninie, Trześciance, Łosince, Narewce, Lewkowie Starym, Orzeszkowie oraz z Wojskowej Straży Pożarnej. Ponadto w działaniach brały udział siły i środki z Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku oraz z terenu powiatu białostockiego z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 w Białymstoku i OSP z Zabłudowa i Michałowa. W ćwiczeniach uczestniczyli również udział uczniowie z II klasy Oddziału Przygotowania Wojskowego z I Liceum Ogólnokształcącego w Hajnówce, którzy wzięli udział w pozoracji osób poszkodowanych .

Głównym celem ćwiczeń było praktyczne sprawdzenie i doskonalenie organizacji prowadzenia działań podczas zdarzeń masowych z udziałem statku powietrznego.

Zdarzenia masowe jest zdarzeniem, w których ilość pomocy medycznej potrzebnej do udzielenia poszkodowanym przewyższa możliwości ratowników. Główny epizod ćwiczeń zakładał właśnie zdarzenie masowe, gdzie ratownicy zmuszeni byli dokonać selekcji (triażu), którym poszkodowanym udzielić pomocy w pierwszej kolejności.

Ćwiczenia składały się z dwóch epizodów praktycznych. Pierwszy epizod zakładał, że awaryjne lądujący samolot pasażerski na lądowisku przy zakładzie „Pronar” Sp. z o.o. w Narwi wjechał w namiot szkoły szybowcowej, w którym odbywały się właśnie zajęcia. W wyniku zdarzenia następuje rozszczelnienie zbiornika paliwa w samolocie co grozi powstaniem pożaru a poszkodowanych zostaje kilkanaście osób znajdujących się na płycie lądowiska jak i w namiocie. Zadania postawione przed przybyłymi na miejsce katastrofy zastępami jednostek ochrony przeciwpożarowej polegały na:

  • zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
  • zabezpieczeniu rozlewiska i niedopuszczeniu do powstania pożaru,
  • odnalezieniu wszystkich poszkodowanych i udzielenie im pomocy medycznej,
  • zorganizowaniu zasilania w wodę ze zbiornika ppoż. znajdującego się na terenie zakładu.

Prowadzone działania na płycie lądowiska płynnie przeszły w drugi epizod, którego scenariusz zakładał, że kierowca cysterny z paliwem lotniczym, rozkojarzony zaistniałym wypadkiem lotniczym stracił panowanie nad samochodem i wjechał w wrota hali produkcyjnej. W wyniku zdarzenia samochód zaczepił o ścianę budynku w skutek czego doszło do rozszczelnienia cysterny, wycieku i zapalenia paliwa a sam kierowca stracił przytomność i pozostał w samochodzie. Powstały pożar oddziaływał na halę stanowiąc zagrożenie rozprzestrzenienia się na nią pożaru. Pracownicy zauważywszy powstałe zagrożenie ewakuowali się pod okiem kierownika na zewnątrz. Zadania jednostek ochrony przeciwpożarowej polegały na:

  • zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
  • dotarciu do kierowcy, ewakuowaniu go ze strefy zagrożenia i udzieleniu mu pomocy medycznej,
  • niedopuszczeniu do rozprzestrzeniania się pożaru na halę produkcyjną,
  • ugaszeniu palącego się rozlewiska,
  • przeszukaniu hali w celu wykluczenia innych osób poszkodowanych.

Ostatnim elementem ćwiczeń była część teoretyczna podczas której szczegółowo zostały przedstawione elementy bezpieczeństwa, sposoby ewakuacji oraz występujące zagrożenia w różnych samolotach będących własnością firmy Pronar.

Na koniec ćwiczeń głos zabrali Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Robert Dzierżek, Komendant Powiatowy PSP w Hajnówce  st. bryg. Piotr Koszczuk oraz Szef Działu Kadr firmy „Pronar” Pan Krzysztof Lewczuk, którzy wyrazili swoje uznanie i podziękowania strażakom biorącym udział w ćwiczeniach oraz podkreślili ważną rolę jaką odgrywają tego typu ćwiczenia.

Składamy serdeczne podziękowania Panu Sergiuszowi Martyniukowi Prezesowi firmy Pronar Sp. z o. o. za udostępnienie miejsca i pomoc w organizacji ćwiczeń.

Opracowanie: mł. bryg. Grzegorz Bajko, KP PSP w Hajnówce
Zdjęcia: KP PSP w Hajnówce, Natalia Faustynowicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »