Dzień Strażaka 2022: Centralne obchody za nami

W miniony piątek (6.05) odbyły się Centralne Obchody Dnia Strażaka. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w kościele pw. Wniebowzięcia NMP i Świętego Józefa w Warszawie. Dalsze uroczystości odbyły się na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczystości wpisały się w obchody 30-lecia powstania PSP.

Za nami Centralne Obchody Dnia Strażaka w 2022 roku. Zainaugurowano je Mszą Świętą w intencji strażaków, koncelebrowaną w kościele pw . Wniebowzięcia NMP i Świętego Józefa w Warszawie. Przewodniczył jej ks. bp Romuald Kamiński. We Mszy uczestniczyło kierownictwo Państwowej Straży Pożarnej na czele z komendantem głównym gen. brygadierem Andrzejem Bartkowiakiem.

Dalsze uroczystości odbyły się na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Rozpoczęły się od złożenia meldunku prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie przez szefa Państwowej Straży Pożarnej i wspólnego przeglądu pododdziałów. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, rządu i parlamentu, jak również przedstawiciele wojska i służb nadzorowanych przez MSWiA. Obecni byli także prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemar Pawlak, ambasador Grecji w Polsce Michaił-Efstratios C. Daratzikis oraz delegacja ukraińska na czele z szefem Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) gen. Siergiejem Krukiem.

Tegoroczne uroczystości na Placu Józefa Piłsudskiego miały szczególny charakter, co było związane z jubileuszem 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej. Po raz pierwszy pododdziały Państwowej Straży Pożarnej, przeprowadziły Uroczystą Odprawę Wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza, poprzedzoną odczytaniem Apelu Pamięci. Na posterunku honorowym stanęło 18 wyróżnionych funkcjonariuszy reprezentujących pododdziały zgromadzone na uroczystości. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele wszystkich korpusów: oficerowie, aspiranci, podoficerowie i szeregowi w służbie stałej, jak również w służbie kandydackiej.

Nie zabrakło stałych punktów uroczystości z okazji Dnia Strażaka: wręczenia nominacji generalskich oraz promocji na pierwszy stopień oficerski.

W tym roku prezydent Andrzej Duda wręczył osiem nominacji generalskich. Nominację na stopień gen. brygadiera odebrał nadbryg. Andrzej Bartkowiak, komendant główny PSP. Z kolei do stopnia nadbrygadiera awansowani zostali: st. brygadier Krzysztof Ciosek – Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP, st. brygadier Piotr Filipek – Małopolski Komendant Wojewódzki PSP, st. brygadier Grzegorz Janowski – Łódzki Komendant Wojewódzki PSP, st. brygadier Jacek Kaczmarek– Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP, st. brygadier Marek Kamiński – Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP, st. brygadier Jarosław Tomczyk – Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP, st. brygadier Piotr Socha – Pomorski Komendant Wojewódzki PSP.

Następnie odbyła się promocja na pierwszy stopień oficerski, do której przystąpiło 294 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Po raz pierwszy przeprowadzono ją w formule „na cztery szable”. Aktu promocji dokonał komendant główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak wraz ze swoimi zastępcami. Po zakończeniu promocji ordynariusz polowy Wojska Polskiego ks. bp Wiesław Lechowicz udzielił błogosławieństwa wszystkim nowopromowanym oficerom.

W trakcie części uroczystości głos zabierali m.in. przedstawiciele władz, komendant główny PSP, szef Związku OSP RP oraz szef ukraińskiej DSNS.

Jako pierwszy – jeszcze na początku uroczystości – głos zabrał komendant główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak. W swojej wypowiedzi sporo miejsca poświęcił codziennej służbie strażaków PSP. Wspomniał też o misjach ratowniczych i humanitarnych, realizowanych poza granicami Polski. Wspomniał także o uchwalonej pod koniec zeszłego roku ustawie o ochotniczych strażach pożarnych. Określił ją jako ogromny sukces, który należał się tej formacji.

W dalszej części obchodów Dnia Strażaka wystąpili prezydent Andrzej Duda, wicemarszałka Sejmu RP Piotr Zgorzelski, reprezentujący marszałek Sejmu RP Elżbietę Witek, a także wiceszef MSWiA odpowiedzialny za nadzór nad ochroną przeciwpożarową Maciej Wąsik. W ich wystąpieniach nie brakowało odniesień do wysokiego zaufania społecznego jakim cieszą się strażacy. Były też podziękowania za codzienną służbę i wynikające z niej poświęcenia oraz życzenia wszelkiej pomyślności i opieki patrona strażaków Świętego Floriana.

Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemar Pawlak znaczną część swojego wystąpienia poświęcił kwestii sprzętowego wsparcia jakiego polscy strażacy udzielili kolegom z Ukrainy. Za tą solidarność podziękował szef Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych generał Sergiej Kruk.

Uroczyste obchody Dnia Strażaka zakończono złożeniem wieńca na grobie nieznanego żołnierza oraz defiladą pododdziałów przy akompaniamencie orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie.

Zdjęcia: kpt. Piotr Zwarycz, kpt. Grzegorz Trzeciak, kpt. Tomasz Banaczkowski / Wydział Prasowy KG PSP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »