FSUSR ogłosił nabór. Maksymalna dotacja 20 tys. złotych

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników ogłosił otwarty konkurs ofert skierowany do ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących na terenach wiejskich. Maksymalna kwota dotacji to 20 tys. złotych. Do rozdziału będzie 13,5 mln złotych.

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników ogłosił rozpoczęcie naboru wniosków na dofinansowanie zadań w ramach otwartego konkursu ofert pn. Wyposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, remont i modernizacja strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich. Na realizację konkursowych zadań przeznaczono kwotę 13,5 mln złotych. Przy czym dotacja dla jednej OSP to maksymalnie 20 tys. złotych. Jednostka musi również posiadać wkład własny w wysokości minimum 2% wnioskowanego dofinansowania.

Zgodnie z zasadami pozyskane dofinansowanie będzie można przeznaczyć na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego z poniższego wykazu, albo sfinansowanie remontu, modernizacji czy przebudowy strażnicy. Czasu jest niewiele, bowiem nabór trwa do 30 grudnia br. Liczy się data rzeczywistego wpływu papierowej dokumentacji do siedziby FSUSR w Warszawie. Złożone oferty zostaną poddane weryfikacji.

Decyzję o tym, które jednostki otrzymają dofinansowanie i w jakich kwotach powinniśmy poznać do 1 czerwca 2023 roku. Dopiero wtedy jednostki OSP będą mogły przystąpić do realizacji zadań, które dofinansuje FSUSR. Zakupy i prace powinny być zrealizowane do końca listopada przyszłego roku.

Szczegółowe informacje i dokumenty na temat konkursu dostępne są na stronie internetowej FSUSR.

Fotografia nagłówkowa, ilustracyjna: mł. asp. Michał Swobodziński, KP PSP Starogard Gdański


Napisz do autora

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »