„MAŁOPOLSKIE OSP 2023”: Ruszył nabór wniosków

Od 9 lutego 2023 roku gminy mogą starać się o udzielenie pomocy finansowej na doposażenie jednostek OSP w ramach działania „MAŁOPOLSKIE OSP 2023”. Na realizację zadania zabezpieczono w budżecie kwotę 6 mln złotych. Wnioski można składać do 28 lutego 2023 r.

Samorząd wojewódzka małopolskiego prowadzi nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej gminom na doposażenie jednostek OSP w ramach działania „MAŁOPOLSKIE OSP 2023”.

Strażacy ochotnicy swoją postawą udowadniają, że w sytuacji zagrożenia zawsze możemy na nich liczyć. To oni najczęściej stają w obliczu zagrożenia i służą pomocą w sytuacjach, w których stawką jest ludzkie życie. Dlatego, jako Samorząd Województwa Małopolskiego, stawiamy na bezpieczeństwo i konsekwentnie wspieramy ich działania. Zachęcam wszystkich zainteresowane gminy z Małopolski do złożenia formularza – mówi marszałek Witold Kozłowski.

Do rozdziału zaplanowano w tegorocznym budżecie kwotę 6 mln złotych. Wsparcie o jakie mogą starać się gminy z województwa małopolskiego obejmuje cztery obszary:
 1. prace budowlano-remontowe w remizach strażackich,
 2. zakup samochodu strażackiego, zakup pojazdu typu quad,
 3. zakup odzieży specjalistycznej, zestawów PSP R1, noszy ratowniczych,
 4. zakup pompy przewoźnej dużej wydajności minimum 10 000l/min wraz z wyposażeniem dla strażaków w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych.
Maksymalne kwoty dotacji jakie uzyskać może gmina to:
 1. w zakresie prac budowlano-remontowych remiz strażackich – 60 000 zł
 2. w zakresie pojazdów:
  1. samochodu pożarniczego lekkiego do 3 t. może wynieść do 30 000 zł,
  2. samochodu rozpoznawczo – ratowniczego może wynieść do 30 000 zł,
  3. samochodu ratowniczo – gaśniczego:
   • lekkiego od 3 t. do 7,5 t., albo
   • średniego, albo
   • ciężkiego, może wynieść do 50 000 zł,
  4. pojazdu typu quad może wynieść do 15 000 zł.
 3. w zakresie odzieży specjalistycznej, zestawów PSP-R1 i noszy – 30 000 zł,
 4. w zakresie pompy przewoźnej dużej wydajności powyżej 10 000l/min wraz z wyposażeniem – 80 000 zł.

W każdym ze wskazanym obszarów dofinansowanie nie może przekroczyć 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych zadania.

Wnioski należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w terminie od 9 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu.

Jest to już kolejna edycja programu Małopolskie OSP. W latach 2009-2022 Samorząd Województwa Małopolskiego przekazał z budżetu województwa blisko 60,2 mln zł na doposażenie jednostek OSP na terenie województwa.

W tym, na realizację prac budowlano-remontowych w wybranych remizach strażackich przekazano ponad 44,3 mln zł. Dotacja mogła być przeznaczona na zakup materiałów budowlanych, prace budowlano-remontowe, w tym zagospodarowanie terenu wokół remizy. Ponadto, ponad 14,9 mln zł przekazano na zakup m.in. samochodów strażackich, sprzętów ratowniczo-gaśniczych, odzieży ochronnej do działań bojowych i specjalistycznej, kursów.

Od roku 2015 na wsparcie finansowe od samorządu wojewódzkiego mogą liczyć również OSP, w których działają grupy poszukiwawczo-ratownicze, które do realizacji zadań wykorzystują specjalnie wyszkolone psy: tj. OSP GRS Nowy Sącz, OSP GPR Kęty, OSP GPR w Goszczy, OSP GPR Myślenice i OSP GPR Wieprz. Do roku 2022 przekazano na rzecz tych jednostek łącznie ponad 886 tys. zł.

Fotografia nagłówkowa, ilustracyjna: UM Województwa Małopolskiego


Napisz do autora

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »