Łódzkie: 1,5 mln złotych na sprzęt dla OSP

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs pn. „Zwiększenie potencjału ratowniczego ochotniczych straży pożarnych województwa łódzkiego”. Pula środków przeznaczonych na projekt to 1,5 mln złotych. W pierwszej kolejności wsparcie trafi do tych jednostek, które przekazały sprzęt na Ukrainę.

Zarząd Województwa Łódzkiego przeznaczył 1,5 mln złotych na doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnej. Nabór ofert w konkursie pod nazwą Zwiększenie potencjału ratowniczego ochotniczych straży pożarnych województwa łódzkiego potrwa do 11 lipca.

Konkurs skierowany jest do wszystkich jednostek OSP z województwa łódzkiego. Jednak w pierwszej kolejności wsparcie otrzymają te OSP, które przekazały sprzęt ratowniczy i ochrony osobistej ukraińskim strażakom, a tych jest ponad 450. Innym kryterium pierwszeństwa jest działalność jednostki na terenach  o wysokim stopniu zagrożenia klęskami żywiołowymi.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20 tys. zł. Wnioski należy składać w formie papierowej. Można to zrobić osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, za pośrednictwem poczty lub kuriera. Wnioski podlegają weryfikacji przez komisję konkursową. Wyniki konkursu powinniśmy poznać do 8 września br. Jednostki, które uzyskają dofinansowanie będą musiały zrealizować zakupy między 1 października a 31 grudnia br.

Szczegółowe informacje dostępne są na konkursowej stronie w serwisie ngo.lodzkie.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »