Mazowieckie strażnice OSP 2022 rozstrzygnięty [LISTA BENEFICJENTÓW]

240 gmin województwa mazowieckiego otrzyma od samorządu wojewódzkiego dofinansowanie na remont lub modernizację strażnic OSP. Łączna wartość dofinansowania wyniosła ponad 6,5 mln złotych. Maksymalna kwota jednej dotacji to 30 tys. złotych.

We wtorek (24.05) obradował Sejmik Województwa Mazowieckiego. Wśród licznych uchwał, nad którymi pochylali się radni, była uchwała dotycząca udzielenia pomocy finansowej gminom w ramach programu „Mazowieckie strażnice OSP 2022”. Mazowieckie strażnice OSP to jeden z dwóch programów wsparcia gmin i jednostek OSP z województwa mazowieckiego, jaki prowadzi tamtejszy samorząd wojewódzki.

Program cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony gmin. Wedle informacji umieszczonych w uzasadnieniu do projektu uchwały, w tegorocznej edycji samorządy złożyły 244 wnioski o przyznanie dotacji. Jednakże 4 z nich komisja konkursowa odrzuciła (Gmina Czarnia – OSP Czarnia, Gmina Huszlew – OSP Mostów, Gmina Stare Babice – OSP Borzęcin Duży, Gmina Szydłowiec – OSP Wysoka). Zgodnie z regulaminem dofinansowanie mogło być przeznaczone na remont lub modernizację „części bojowej strażnicy. Wśród powodów odrzucenia projektów wymienia się:

  • prace niebędące remontem ani modernizacją w rozumieniu ustawy Prawo budowlane;
  • prace w pomieszczeniach wykorzystywanych wyłącznie do celów kulturalnooświatowych, szkoleniowych;
  • prace remontowe w przypadku zadeklarowania modernizacji w części IA złożonego wniosku;
  • prace modernizacyjne, w przypadku zadeklarowania remontu w części IA złożonego wniosku;
  • prace do wykonania przed budynkiem strażnicy.

Wśród prac remontowych i modernizacyjnych jakie zostaną wykonane dzięki pozyskanym środkom można wymienić m.in.: remonty posadzek, dachów, elewacji, a także wymianę stolarki okiennej czy instalacji elektrycznej. Z uwagi na duże zainteresowanie programem Zarząd Województwa Mazowieckiego zarekomendował Sejmikowi zwiększenie puli środków na jego realizację Maksymalna kwota jednej dotacji (jedna gmina mogła złożyć jeden wniosek, na prace w jednej strażnicy) wynosi 30 tys. złotych. Zaś cała pula to już ponad 6,5 mln złotych.

Pełna lista beneficjentów programu poniżej.

Na rozstrzygnięcie wciąż czeka drugi z programów „OSP 2022”, który obejmuje udzielenie dofinansowania do zakupu pojazdów ratowniczych i sprzętu. Jego wynika poznamy prawdopodobnie w czerwcu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »