Mazowsze dla strażaków: 15 mln zł dla OSP

Tak jak w latach ubiegłych samorząd województwa mazowieckiego uruchomił dwa programy finansowego wsparcia dla gmin i ochotniczych straży pożarnych. Wojewódzki samorząd dołoży 15 mln złotych do zakupu pojazdów pożarniczych, sprzętu oraz remontów strażnic.

Podobnie jak w latach ubiegłych samorząd województwa mazowieckiego realizuje dwa programy finansowego wsparcia gmin i (pośrednio) jednostek OSP. Ich łączna pula to 15 mln złotych. Pierwsze zadanie – OSP 2022 – dotyczy dofinansowania zakupu samochodów pożarniczych oraz sprzętu. Na jego realizację przeznaczono 11 mln złotych. W budżecie drugiego zadania – Mazowieckie strażnice OSP-2022 – zaplanowano kwotę 4 mln złotych.

W przypadku dofinansowania zakupu średnich i ciężkich samochodów pożarniczych z wyposażeniem zamontowanym na stałe, samorządy gminne mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości do 100 tys. złotych. Jeżeli wniosek dotyczy zakupu samochodu lekkiego, maksymalne dofinansowanie wyniesie 80 tys. złotych. Co istotne, jedna gmina może wnioskować o przyznanie środków na zakup pojazdu dla kilku OSP. W ramach tego zadania gminy mogą również starać się o pieniądze na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego, a także ubrań specjalnych. Samorząd dofinansuje również zakup specjalistycznych pralnic i suszarni do ubrań specjalnych. W tym przypadku, maksymalne dofinansowanie dla gminy wyniesie 20 tys. złotych. Maksymalne dofinasowanie nie może jednak przekroczyć 50 % zakupu każdego asortymentu.

Drugie zadanie dotyczy dofinansowania przez województwo remontów i modernizacji budynków strażnic. W tym przypadku, jedna gmina może złożyć tylko jeden wniosek na remont lub modernizację jednej strażnicy. Maksymalna kwota dofinansowania to 30 tys. złotych.

Gminy na złożenie wniosków, w obu zadaniach, mają czas do 11 lutego. W tegorocznej edycji wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą skrzynki e-PUAP. Pełne listy projektów, które uzyskają dofinansowanie z obu zadań poznamy w kwietniu.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »