SGSP chce kształcić ratowników medycznych

W Szkole Głównej Służby Pożarniczej mają być w przyszłości kształceni ratownicy medyczni. Szkoła, w porozumieniu z Komendą Główną PSP, prowadzi intensywne działania nad utworzeniem nowego kierunku studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie prowadzi działania zmierzające do utworzenia nowego kierunku kształcenia – Ratownictwo medyczne.

Prace nad utworzeniem tego kierunku rozpoczęto w odpowiedzi na wyzwania współczesnego świata w zakresie charakteru zdarzeń oraz prowadzonych interwencji – informuje Komenda Główna PSP –  Sytuacja wywołana chociażby wirusem COVID-19, jak również doświadczenia funkcjonariuszy PSP pokazują, jak duże znaczenie dziś ma działalność związana z ratownictwem medycznym.

Podstawową zaletą uruchomienia takiego kierunku studiów na uczelni kształcącej przede wszystkim przyszłych oficerów pożarnictwa będą:

idealne podstawy do nauki bezpośredniego współdziałania dwóch najbardziej istotnych służb na miejscu zdarzenia tj. jednostek straży pożarnej oraz zespołów ratownictwa medycznego. Pozwoli to osiągnąć zamierzony cel jakim jest wzmocnienie zabezpieczenia własnych działań – przekonuje kierownictwo Państwowej Straży Pożarnej.

Uruchomienie kierunku: Ratownictwo medyczne w SGSP, nie wątpliwie będzie wiązało się z koniecznością współpracy z ośrodkami kształcącymi w zawodach medycznych, a także innymi organizacjami o podobnym profilu.

Można się spodziewać, że pierwsza rekrutacja na tworzący się kierunek odbędzie się jeszcze w tym roku. Na razie jednak wniosek Państwowej Straży Pożarnej o uruchomienie studiów pierwszego stopnia na kierunku Ratownictwo medyczne oczekuje na pozytywną opinię Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »